Bezdomność na Warmii i Mazurach dotyka także dzieci

0
670
Zdjęcie jest ilustracja do tekstu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego zaktualizował dane dotyczące bezdomności na Warmii i Mazurach. 

Zjawisko bezdomności na Warmii i Mazurach jest systematycznie diagnozowane od 1999 roku przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W grudniu 2021 roku ROPS wystąpił do 116 ośrodków pomocy społecznej o udzielenie informacji dotyczącej skali zjawiska bezdomności w każdej gminie. Informacje napłynęły ze wszystkich ośrodków pomocy społecznej województwa.

Opierając się na ww. danych szacuje się, że według stanu na 31 grudnia 2021 roku w województwie warmińsko-mazurskim liczba osób w kryzysie bezdomności wyniosła 1.166 osób, z czego zdecydowana większość to mężczyźni 1.042 osoby (co stanowi 89,37 proc.) i 114 kobiet (co stanowi 9,78 proc.). Problem ten dotyka również 10 dzieci – 0,86 proc.

Analizując liczbę osób w kryzysie bezdomności w województwie można zauważyć, że najwięcej z nich przebywa w środowiskach miejskich.

BRAK KOMENTARZY