Areszt wobec podejrzanego o zabójstwo w Olsztynie

0
475

Sąd Rejonowy w Olsztynie postanowieniem zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy wobec Pawła S. podejrzanego o dokonanie zabójstwa mężczyzny w Olsztynie.

Prokuratura Rejonowa Olsztyn-Południe w Olsztynie skierowała do Sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec Pawła S. podejrzanego o dokonanie zabójstwa Andrzeja S.

Do tego zdarzenia miało dojść w dniu 22 maja 2022 r. przy ul. Obrońców Tobruku w Olsztynie. Według ustaleń prokuratora Paweł S. miał zadać Andrzejowi S. m.in. liczne rany kłute szyi, co doprowadziło do masywnego krwawienia i śmierci pokrzywdzonego na miejscu zdarzenia.

Ponadto, Paweł S. jest podejrzany również o naruszenie nietykalności cielesnej interweniującej policjantki podczas jego zatrzymania.

Sąd Rejonowy w Olsztynie w dniu 23 maja 2022 r. przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec Pawła S. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

W ocenie Sądu, zgromadzony na obecnym etapie postępowania karnego materiał dowodowy w wysokim stopniu uprawdopodabnia popełnienie przez Pawła S. zarzucanych mu przestępstw. Zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania uzasadnione jest przede wszystkim grożącą mu surową karą. Jednocześnie zachodzi realna obawa utrudniania w bezprawny sposób postępowania przez podejrzanego z uwagi na fakt, że część świadków jest mu znana i mógłby on podejmować próby wpływania na treść ich zeznań.

Postanowienie w tej sprawie nie jest prawomocne.

BRAK KOMENTARZY