Szczegółowe wyniki badania ws. pomnika Dunikowskiego

0
140

Na podstawie odpowiedzi olsztynian oraz opinii przedstawionych przez naukowców oraz organizacje kombatanckie i senioralne Prezydent Olsztyna zdecydował o nieprzenoszeniu monumentu oraz o opatrzeniu go szczegółowym, edukacyjnym opisem.

Badanie zostało zrealizowane między 19 a 28 kwietnia na reprezentatywnej próbie 1001 pełnoletnich mieszkańców Olsztyna. To oznacza, że – w myśl definicji – jest to próba, która możliwie najpełniej odzwierciedla strukturę populacji statystycznej, z której pochodzi.

Badanie zostało przeprowadzone metodą ankiety CATI, czyli telefonicznych standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo. Ten sposób uchodzi za jedną z najrzetelniejszych metod weryfikacji opinii.

Badanie zostało przeprowadzone przez Fundację Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS. IBRiS zrealizował ponad pół tysiąca badań, został wyróżniony m.in. za najbardziej trafny sondaż przed I turą wyborów prezydenckich w 2015 roku czy za najbardziej trafny sondaż przed wyborami samorządowymi w 2018 roku (okazał się trafniejszy w porównaniu z wynikami sondażu exit poll).

 

BRAK KOMENTARZY