Minimalne podwyżki, na niektórych stanowiskach samorządowych

0
385

Kilkanaście stanowisk samorządowych będzie miało wyższą kategorią zaszeregowania; dochodzą lub są likwidowane stanowiska – takie zmiany rząd wprowadził w odniesieniu do pracowników samorządowych zatrudnionych na umowę o pracę.

We wtorek Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, które o 20 proc. zmniejszyło wynagrodzenia osobom zarządzającym w gminach. Wprowadziło ono także szereg zmian w załączniku 3, który reguluje minimalne miesięczne wynagrodzenie zasadnicze pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w urzędach gmin i miast, w starostwach i w urzędach marszałkowskich, a także w samorządowych jednostkach organizacyjnych i biurach związków jst.

Wyżej zaszeregowani

Od 19 maja wyższą od dotychczasowej minimalną kategorię zaszeregowania wynagrodzenia zasadniczego będą mieli niektórzy pracownicy m.in. urzędów pracy.

W przypadku pośrednika pracy oraz pośrednika pracy stażysty będzie to odpowiednio 1880 zł (X kategoria zaszeregowania) zamiast 1840 zł (VIII) oraz 1840 zł (VIII) zamiast 1820 zł (VII). Wynagrodzenie zasadnicze specjalisty ds. programów po zmianach wyniesie 1920 zł (XII); obecnie jest to 1900 zł (XI).

Wyżej zaszeregowani będą też specjaliści ds. ewidencji i świadczeń, specjaliści ds. analiz rynku pracy oraz specjaliści ds. aktywizacji 1860 zł (IX); obecnie 1820 zł (VII). O 20 zł większe minimalne wynagrodzenie zasadnicze przewidziane jest dla stanowiska referenta ds. rejestracji, ewidencji i świadczeń, analiz rynku pracy, aktywizacji. Ma to być 1840 zł (VIII), zamiast 1820 zł (VII).

Zwiększenie minimalnej kategorii zaszeregowania wynagrodzenia zasadniczego dotyczy również jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, centrów integracji społecznej oraz jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Tu także będą to o kwoty rzędu 20 – 40 zł.

Dla stanowisk: starszy specjalista pracy socjalnej – koordynator, starszy specjalista pracy socjalnej oraz specjalista pracy socjalnej minimalną kategorię ustalono na poziomie odpowiednio: 2000 zł (XVI zamiast XV czyli 1980 zł), 1980 zł (XV zamiast XIV – 1960 zł) oraz 1960 zł (XIV, poprzednio XIII i 1940 zł).

Wyższą od dotychczasowej kategorię zaszeregowania będą też mieć starszy pracownik socjalny i pracownik socjalny: 1960 zł (XIV, poprzednio XIII i 1940 zł) oraz 1940 zł (XIII, poprzednio XI i 1900 zł). (chodzi tylko pracowników z wyższym wykształceniem).

Zmiany dotyczą także starszej pielęgniarki (starszej położnej, starszego dietetyka) oraz pielęgniarki (położnej, dietetyka). W pierwszym przypadku minimalna kategoria zaszeregowania wynagrodzenia zasadniczego zwiększyłaby się z XII do XIII (a więc z 1920 zł do 1940 zł). W drugim z XI do XII (z 1900 zł do 1920 zł).

Zmiany w wykazie

Aktualna wersja rozporządzenia przewiduje dodanie kilkunastu stanowisk, m.in. zastępcy skarbnika powiatu oraz administratora bezpieczeństwa informacji (to w związku z RODO). Z tabeli znikną natomiast: kierownik hali maszyn, maszynistka klasy mistrzowskiej, starsza maszynistka, maszynistka i teletypistka.

Rozporządzenie czeka na publikację w Dzienniku Ustaw. W załączniku ostatnia wersja opublikowana przez Rządowe Centrum Legislacji.

Źródło: Codzienny Newsletter Informacyjny PAP

BRAK KOMENTARZY