1751 zł netto. Rusza kampania informacyjna Związku Nauczycielstwa Polskiego

0
278
Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

Od 86 do 117 zł na rękę wzrosła od kwietnia pensja nauczyciela – wylicza ZNP. MEN przypomina, że wynagrodzenie to nie tylko płaca zasadnicza, lecz również kilkanaście dodatków.

„Chcemy godnie zarabiać!” – pod takim hasłem rusza kampania informacyjna Związku Nauczycielstwa Polskiego.

„W ponad 50 miastach w całej Polsce pojawią się ogromne bilbordy z wynagrodzeniem zasadniczym początkującego nauczyciela – 1751 zł netto” – mówił na konferencji prasowej Sławomir Broniarz, prezes ZNP.

Jak podkreśla Związek, „to szokująco niska stawka, szczególnie że w innych branżach pracownik otrzymuje „na dzień dobry” o wiele wyższe pieniądze, np. supermarkety oferują zarobki na poziomie 3,5 tys. zł”.

Według ZNP po kwietniowej podwyżce stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego wynoszą w zależności od stopnia awansu zawodowego od 1751 zł (stażysta) do 2 377 zł netto (dyplomowany).

To oznacza, że realna podwyżka wynagrodzenia zasadniczego, jaką nauczyciele otrzymali na rękę, wyniosła w przypadku nauczyciela stażysty – 86 zł netto, kontraktowego – 87 zł, mianowanego – 99 zł, a dyplomowanego – 117 zł.

„Podniesienie prestiżu zawodu nauczyciela, promowanie wysokiej jakości pracy, a także zapewnienie odpowiednich warunków do jej realizowania to priorytety Ministerstwa Edukacji Narodowej” – zapewnia z kolei resort.

I podkreśla, że zgodnie z zapowiedziami, od 1 kwietnia 2018 r. rozpoczął wprowadzanie planu podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli o ok. 15,8 proc. w ciągu 3 lat.

Ministerstwo przypomina, że na pensję nauczycieli składa się wynagrodzenie zasadnicze (w wysokości określanej corocznie we właściwym rozporządzeniu) oraz dodatki określone w ustawie – Karta Nauczyciela: dodatek za wysługę lat, dodatek wynikający z pełnienia funkcji kierowniczej, dodatek funkcyjny dla opiekuna stażu, dodatek funkcyjny dla wychowawcy klasy, dodatek funkcyjny nauczyciela doradcy, dodatek funkcyjny nauczyciela konsultanta, dodatek za warunki pracy, dodatek za uciążliwość pracy, nagroda jubileuszowa, nagroda ze specjalnego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej, dodatek motywacyjny, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy emerytalno-rentowe oraz odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy, godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw.

„Część dodatków przepisy uzależniają wprost od wysokości wynagrodzenia zasadniczego i są to m.in.: dodatek za wysługę lat, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe” – wskazuje MEN w komunikacie. „Oznacza to, że wraz ze wzrostem wynagrodzenia zasadniczego wzrastają również dodatki od niego zależne” – podkreśla.

BRAK KOMENTARZY