Wojewoda przekazał promesy warmińsko-mazurskim samorządom na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

0
227
Bożena Olszewska-Świtaj, wójt gminy Górowo Iławeckie odbiera promesę z rąk wojewody Artura Chojeckiego

Samorządy z Warmii i Mazur dostaną ponad 4.3 mln zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Wojewoda Artur Chojecki podczas spotkania w Urzędzie Wojewódzkim wręczył przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego promesy stanowiące gwarancję przekazania funduszy m.in. na remonty dróg i odbudowę mostów.

Chodzi o dofinansowanie zadań, które związane są z klęskami żywiołowymi i uszkodzeniami w infrastrukturze drogowej czy mostowej, które dotknęły samorządy naszego województwa. W ten sposób Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wspiera samorządy w naprawie tej infrastruktury. Jest to już druga transza pieniędzy. W ubiegłym roku przekazaliśmy na te zadania blisko 10 milionów złotych – powiedział Artur Chojecki, wojewoda warmińsko-mazurski.

Promesy otrzymały:

  • Gmina Elbląg, 417 tysięcy złotych na rozbiórkę starego i budowę nowego przepustu na rzece Bierutówce w ciągu drogi gminnej w miejscowości Pasieki.
  • Gmina Górowo Iławeckie, 763 tysiące złotych na remont drogi gminnej wraz z przepustem na rzece Elma w miejscowości Gałany. Remont przepustu w ciągu drogi gminnej na rzece Elma w miejscowości Wokiele. Remont przepustu w ciągu drogi gminnej w miejscowości Glądy.
  • Gmina Iława, 1 354 000 złotych na przebudowę drogi gminnej, wraz z przebudową przepustu w miejscowości Kamień Duży.
  • Gmina Młynary 961 tysięcy złotych na przebudowę przepustu wielookularowego na rzece Brauda w miejscowości Gardyny- Leśniczówka.
  • Powiat Kętrzyński 805 tysięcy złotych na remont mostu przez rzekę Guber w ciągu drogi powiatowej koło miejscowości Krelikiejmy, a także na rozbiórkę starego i budowę nowego mostu, przez rzekę Sołkę w ciągu drogi powiatowej nr 1398N w miejscowości Silginy.
  • Gmina Orneta 47 tysięcy złotych na poprawę osuwiska.

Infrastruktura nasza została zniszczona podczas opadów deszczu w 2017 roku. To prawda, że część tej infrastruktury jest już zdekapitalizowana, a te intensywne opady, które trwały trzy miesiące uszkodziły ją w sposób trwały. W ubiegłym roku już chcieliśmy wykonywać te inwestycje, ale ostatecznie pieniądze zostały przeniesione na ten rok. Są to ważne inwestycje pod względem zwłaszcza gospodarczym – powiedziała Bożena Olszewska-Świtaj, wójt gminy Górowo Iławeckie.

Wszyscy przedstawiciele samorządów obecni na wręczeniu promes dziękowali za pomoc finansową i podkreślali, że te inwestycje są dla nich i ich mieszkańców bardzo ważne.

Fotorelacja:

 

BRAK KOMENTARZY