Priorytety MEN. Cele resortu na 2019 rok

0
413
Anna Zalewska, minister edukacji narodowej

Wzmocnienie wychowawczej funkcji szkoły i upowszechnianie nowoczesnych form kształcenia uczniów – m.in. takie cele stawia sobie na ten rok resort edukacji.

Ministerstwo edukacji przedstawiło plan działalności, a w nim najważniejsze cele do realizacji w 2019 roku.

Szefowa MEN, Anna Zalewska stawia przede wszystkim na zwiększenie wpływu pracodawców na kształcenie zawodowe i promocję szkolnictwa branżowego wśród uczniów i ich rodziców. Temu mają służyć m.in. spotkania i konferencje z pracodawcami, kuratorami oświaty, organami prowadzącymi szkoły czy dyrektorami szkół.

Wśród priorytetów ministerstwa znalazło się także wspieranie rozwoju działalności innowacyjnej szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Planowana jest m.in. realizacja pilotażowego projektu „Szkoła dla innowatora”, w ramach którego mają zostać wypracowane i przetestowane rozwiązania dotyczące kształtowania kompetencji proinnowacyjnych uczniów i nauczycieli. Projekt będzie prowadzony we współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii.

Resort edukacji chce też upowszechnienia nowoczesnych form kształcenia uczniów opartych na nowych technologiach informacyjno-komunikacyjnych. Dlatego nauczyciele mają podnosić swoje kompetencje w tym zakresie, kontynuowany będzie rządowy program „Aktywna Tablica”, a kolejne szkoły będą przyłączane do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Jednym z głównych celów MEN będzie także wzmocnienie wychowawczej funkcji szkoły, w tym kształtowanie postaw patriotycznych uczniów.

Kolejnym zadaniem, które resort przed sobą stawia, będzie również podnoszenie jakości kształcenia i wsparcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolach i szkołach poprzez wdrażanie edukacji włączającej. Planowana jest m.in. ogólnopolska konferencja poświęcona wymianie wiedzy i doświadczeń w zakresie zapewniania edukacji włączającej wysokiej jakości.

Źródło: Codzienny Newsletter Informacyjny PAP

BRAK KOMENTARZY