Prezentacja projektu organizacji strefy tempo 30 w Olsztynie

0
1120

W sobotę 18 listopada odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące projektu organizacji  strefy tempo 30 dla Śródmieścia Olsztyna.

Zintegrowany Program Rozwoju Przestrzennego Śródmieścia Olsztyna zakłada powstanie w centrum strefy tempo 30. Jej zadaniem jest uspokojenie ruchu samochodowego w Śródmieściu, w celu wykreowania atrakcyjnych przestrzeni publicznych i terenów zielonych. Dodatkowo strefa ma przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu i poprawy jakości powietrza.

Zgodnie z założeniami strategicznego dokumentu miejskiego dotyczącego przestrzeni w centrum miasta, olsztyński magistrat zlecił przygotowanie projektu organizacji strefy tempo 30 dla Śródmieścia Olsztyna. Projekt zrealizowany przez Fundację Normalne Miasto „Fenomen” z Łodzi został już zaprezentowany olsztyńskim radnym. Teraz czas na mieszkańców. Spotkanie informacyjne dotyczące projektu organizacji strefy tempo 30 dla Śródmieścia Olsztyna odbędzie się w sobotę (18 listopada) o 15:00 w Tartaku Raphaelsohnów przy ul. Knosały 3b. Na spotkaniu autorzy projektu przybliżą mieszańcom założenia projektu.

BRAK KOMENTARZY