W sprawie połączeń autobusowych rząd liczy na współpracę z samorządami

0
162

Gotowy jest projekt ustawy o Funduszu Rozwoju Połączeń Autobusowych. Przeznaczymy 800 mln zł rocznie na dofinansowanie deficytu w przewozach autobusowych; liczymy na to, że samorządy sfinansują do 30 procent tego deficytu – mówi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Lokalne połączenia będą przywracane pod nadzorem marszałka i wojewody – zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Premier podkreśla, że poprzez dopłaty z budżetu centralnego, we współpracy z samorządami gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi, rząd planuje odtworzenie połączeń, które zostały zlikwidowane.

Przypomniał, że w latach 90. autobusy PKS może były „powolne i siermiężne”, ale kursowały. „Nie możemy sobie pozwolić, aby osoby starsze, z niepełnosprawnościami, dzieci, mogły korzystać tylko z połączeń samochodowych, bo nie każdy ma samochód, albo starać się zdążyć na bus, dowożący dzieci do szkół” – oświadczył Morawiecki na konferencji prasowej w Płońsku. Podał przykład mieszkańca podwarszawskiego Błonia, który – jak zauważył – musi wstać o 5 rano, by dojechać busem do pracy w Warszawie na godzinę 8.

Szef rządu dodał, że lokalne połączenia mają być przywracane „pod nadzorem strategicznej myśli” marszałka i wojewody. Mówił też, że docelowo „wszystko ma być powiązane logiczną siecią z PKP”. „Marzy mi się nawet jeden wspólny bilet” – dodał.

Premier zapowiedział jednocześnie, że w najbliższych dniach wojewodowie rozpoczną podział środków z Funduszu Dróg Samorządowych dzięki któremu będzie można zmodernizować wiele dróg gminnych i powiatowych. W tym roku fundusz obejmuje 6 mld zł.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk mówiąc z kolei o szczegółach projektu ustawy o Funduszu Rozwoju Połączeń Autobusowych podkreślał, że w kwestii dofinansowania przewozów autobusowych rząd liczy na współpracę z samorządami, także powiatowymi i gminnymi. „Bez zaangażowania samorządów ten projekt się nie powiedzie” – zaznaczył.

„Przeznaczymy kwotę 800 mln zł na dofinansowanie deficytu w przewozach autobusowych, a do każdego wozokilometra dopłacimy do 1 złotego” – mówił. „Liczymy na to, że samorządy sfinansują do 30 procent tego deficytu” – dodał. Według Adamczyka „ta ustawa pozwoli nam docelowo zlikwidować wykluczenie komunikacyjne”.

„Po wejściu w życie ustawy, a mamy nadzieję, że stanie się to nie dalej jak w drugiej połowie maja, będą mogli (samorządowcy – PAP) już podpisywać umowy z przedsiębiorcami na reaktywację, dofinansowanie deficytowych linii autobusowych nie tylko tych, które zostaną uruchomione, ale także tych deficytowych, które już dzisiaj samorządy dofinansowują” – powiedział minister infrastruktury.

Adamczyk zapewnił, że rząd będzie dofinansowywać połączenia autobusowe „stale, co roku”. „800 mln zł – wiemy, że to jest kwota, która będzie uruchomiona w roku bieżącym, będzie uruchomiona w roku przyszłym” – powiedział. Zaznaczył, że samorządowcy, będą mogli podpisywać umowy z przedsiębiorcami bez przetargu.

W projekcie, który w środę ukazał się na stronach Rządowego Centrum Legislacji podkreślono, że od grudnia 2010 r. kiedy weszła w życie ustawa o publicznym transporcie zbiorowym  „jednostki samorządu terytorialnego, jako organizatorzy publicznego transportu zbiorowego, nie podjęły się organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej na swoim obszarze”, tłumacząc to zwykle brakiem środków finansowych.

W załączonej do projektu Ocenie Skutków Regulacji zauważono, że obecnie na rynku publicznego transportu zbiorowego funkcjonują głównie przewoźnicy komercyjni i głównie na liniach rentownych. „Powyższa sytuacja przyczyniła się do powstania na mapie komunikacyjnej kraju białych plam transportowych, a pasażerowie są systematycznie pozbawiani należnego im dostępu do transportu publicznego zwłaszcza na obszarach oddalonych od dużych aglomeracji miejskich” – wskazano w OSR.

Źródło: Codzienny Newsletter Informacyjny PAP

BRAK KOMENTARZY