Znamy Przewodniczących Komisji Rady Miasta

0
210

W bieżącej kadencji samorządu radni Rady Miasta będą pracowali w 10 stałych komisjach a także w Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Większość z nich liczy od 9 do 12 radnych, przy czym niektórzy zgłosili akces do pracy w co najmniej kilku komisjach. Znamy już przewodniczących poszczególnych komisji.

Najmniej liczną jest komisja Budżetu i Finansów, do której przystąpiło 5 radnych. Kierowanie jej pracami powierzono Piotrowi Grzymowiczowi. Dziewięcioosobowej Komisji Prawa i Bezpieczeństwa przewodniczyć będzie Marta Kamińska a dwunastoosobową Komisją Sportu i Rekreacji pokieruje Radosław Nojman.
Marcinowi Galbarczykowi powierzono kierowanie pracą Komisji Edukacji, do której akces zgłosiło 9 radnych, zaś liczącą również 9 radnych Komisją Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska będzie kierował Paweł Klonowski.
Komisja Inwestycji i Rozwoju liczy 12 członków, a jej pracami kierować będzie Tomasz Gałażewski. Skromniejszą, bo siedmioosobową będzie Komisja Rodziny, której przewodniczy Zdzisława Tołwińska.

Tyle samo członków liczy Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Polityki Senioralnej, kierowana przez Joannę Misiewicz.
Komisjami Kultury (11 członków) oraz Promocji i Współpracy z Zagranicą (12 członków ) pokierują odpowiednio Piotr Pancer i Halina Ciunel.
12 radnych zgłosiło się również do pracy w Komisji Rewizyjnej, na czele której stanie Marek Fabianowicz, zaś liczącą 6 członków Komisją Skarg, Wniosków i Petycji – Katarzyna Faliszewska.
Pierwsze prace komisji już się rozpoczynają a ich rytm wyznacza planowana na 26 czerwca br. sesja Rady Miasta.

BRAK KOMENTARZY