Znajdźmy miejsce w Polsce, gdzie rodzinom żyje się najlepiej! – rusza konkurs „Samorząd Pro Familia 2021”

0
77

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza konkurs Samorząd Pro Familia 2021. Służy on docenianiu prorodzinnych działań prowadzonych przez władze lokalne i ma inspirować do podejmowania oddolnych inicjatyw na rzecz rodziny.

Polska znajduje się w gronie europejskich liderów skutecznej polityki rodzinnej. Udało się nam to osiągnąć nie tylko dzięki niebagatelnym nakładom finansowym, wynoszącym ponad 4 proc. PKB, ale w dużej mierze dzięki współpracy z samorządami. To w samorządach zapadają decyzje o budowie żłobków, które wspieramy programem Maluch+, tam powstają Domy i Kluby Seniora. Dzięki konkursowi „Po Pierwsze Rodzina!” – finansującym inicjatywy oddolne organizacji pozarządowych – docieramy z pomocą do małych społeczności oraz grup o indywidualnych potrzebach.

Mając świadomość znaczenia działań samorządów, pragnę docenić, nagradzać i promować te z nich, które tworzą optymalne warunki do funkcjonowania rodzin. Temu służy konkurs Samorząd Pro Familia – podkreśla Marlena Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

Aby wziąć udział w Konkursie Samorząd Pro Familia należy do 31 marca br nadesłać Zgłoszenie, wypełnioną Ankietę oraz Opis długofalowej strategii działań podejmowanych przez samorząd w ramach polityki prorodzinnej. Zasady Konkursu określa znajdujący się poniżej Regulamin.

Samorząd gminy zainteresowany wzięciem udziału w Konkursie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Samorząd Pro Familia 2021, do 31 marca 2021 roku musi nadesłać zgłoszenie, wraz z wypełnionymi trzema załącznikami. (Formularz zgłoszeniowy, Ankieta, Opis strategii – dokumenty do pobrania poniżej.)

Regulamin stanowi, że celem Konkursu jest promowanie działań prorodzinnych w ramach zadań realizowanych przez samorządy, promowanie pozytywnego wizerunku władz samorządowych jako podmiotów tworzących optymalne warunki do funkcjonowania rodzin oraz wybór wiodących samorządów, których działania w zakresie polityki prorodzinnej przynoszą efekty w postaci poprawy warunków funkcjonowania rodzin i mogą być przykładem „dobrych praktyk”. Zawiera także zasady zgłaszania, kryteria konkursowe oraz zasady wyboru Laureatów.

W ankiecie samorządy odpowiadają na pytania dotyczące m.in. nakładów budżetowych na politykę rodzinną, korzystania z rządowych programów skierowanych do rodzin, przyznawanych we własnym zakresie uprawnień czy stypendiów. Mogą także opisać inne udogodnienia dla rodzin z trojgiem lub większą liczbą dzieci.

BRAK KOMENTARZY