ZMP: po III kwartale nadal duże spadki dochodów miast z PIT i CIT

0
469

Po III kwartałach spadek dochodów miast z PIT wyniósł blisko 7 proc. rok do roku, a dochodów z CIT prawie 8 proc. – wynika z danych zebranych wśród miast członkowskich ZMP.

Związek Miast Polskich przedstawił wstępne wyniki ankiety na temat  finansów miast po III kwartałach 2020 r., w porównaniu z identycznym okresem sprawozdawczym z lat 2018 i 2019 (w ujęciu kwartalnym). Dane dotyczą wpływów z udziałów w PIT z 91 miast (w tym 17 miast na prawach powiatu) oraz z CIT – z 83 miast (w tym 15 miast na prawach powiatu).

W otrzymanej próbie dochody z udziałów we wpływach z PIT wyniosły:
– w trzech kwartałach 2018 r. – 5,76 mld zł,
– w trzech kwartałach 2019 r. – 6,76 mld zł (wzrost rok do roku o 17,23%),
– w trzech kwartałach 2020 r. – 6,29 mld zł (spadek rok do roku o 6,83%).

W komentarzu do tych danych czytamy m.in., że „spadek o blisko pół miliarda złotych w próbie, która stanowi kilkanaście procent potencjału JST, oznacza kilka miliardów złotych ubytku dochodów z tego źródła we wszystkich JST. W tych warunkach twierdzenia resortu finansów o dobrej sytuacji JST są nieuprawnione”.

Z danych ZMP wynika, że spadek wpływów z CIT w roku 2020 jest jeszcze większy niż w przypadku PIT.

W otrzymanej próbie odpowiedzi na ankietę dochody z udziałów we wpływach CIT wynosiły:
– w trzech kwartałach 2018 r. – 487 mln zł,
– w trzech kwartałach 2019 r. – 602 mln zł (wzrost rok do roku o 23,75%),
– w trzech kwartałach 2020 r. – 556 mln zł (spadek rok do roku o 7,78%).

„Spadek o blisko 50 mln zł w próbie stanowiącej małą część potencjału JST oznacza blisko miliardowy ubytek dochodów z tego źródła we wszystkich JST, z czego lwia jego część dotyczy województw. Również w tym przypadku mówienie o dobrej sytuacji finansowej JS T jest nieuprawnione” – czytamy w komentarzu ZMP.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP

BRAK KOMENTARZY