Zmniejszy się liczebność uczniów w klasach

0
1650

W Urzędzie Wojewódzkim, odbyła się kolejna konferencja prasowa dotycząca reformy oświaty. Tym razem więcej było mówione o tym, co czeka uczniów po wprowadzeniu tej nowej reformy.

„Reforma oświaty, to nie jest tylko zmiana ustroju szkoły, chcielibyśmy, żeby szkoły zmieniły się również jakościowo, w zakresie wychowania, opieki i funkcjonowania.” – powiedział wicekurator oświaty, Wojciech Cybulski

Nowa reforma oświaty wiąże się także z rozwojem technologicznym. Każda ze szkół ma mieć dostęp do szerokopasmowego internetu, a w szkołach ma zwiększyć się liczba godzin nauczania informatyki. Do każdej pracowni mają trafić także tablice interaktywne. To wszystko sprawia, że nowa szkoła, będzie kojarzyć się z nową technologią.

Jak zapewniał Wojciech Cybulski, nowa szkoła ma być bardziej bezpieczna dla uczniów „Bezpieczeństwo w szkołach zostanie poprawione. Zmniejszy się liczebność uczniów w klasach. Dzisiaj bardzo często jest tak, że w gminach jest cztery bądź pięć szkół podstawowych i dwie szkoły gimnazjalne. Uczniowie klas szóstych po zakończeniu nauki trafiali do pierwszych klas gimnazjalnych, które były bardzo liczne. W związku z wygaszaniem szkół gimnazjalnych, zostanie ograniczone zjawisko dowożenia, a liczebność klas będzie mniejsza.”

Bardzo ważne zmiany zostaną wprowadzone, jeżeli chodzi o egzaminy. W nowej reformie edukacji uczeń będzie zdawał jeden egzamin po szkole podstawowej, do roku 2021 ten egzamin będzie składał się z trzech części (język polski, matematyka i język nowożytny), a od roku 2021 uczeń będzie wybierał jeszcze jeden dodatkowy przedmiot.

“Nowością w nowej szkole będzie także wolontariat. Najważniejsza zmiana jest taka, że szkolny wolontariat ma być w każdej szkole. W statucie każdej ze szkół mają znajdować się przepisy określające organizacje i realizacje zadań. Uczniowie działający aktywnie w takim szkolnym wolontariacie będą dostawali punkty i one będą przeliczane przy naborze do szkół ponadgimnazjalnych.” – dodał wicekurator Wojciech Cybulski

Coraz więcej szkół prosi kuratora  oświaty o opinie dotyczące nowej reformy edukacji, w ich placówkach. Jak powiedziała Wiesława Szymańska – Bortkiewicz, Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego, w tym momencie wpłynęło do kuratorium 12 takich wniosków. Z powiatów, takie wnioski przesłały; gołdapski, węgorzewski i iławski, natomiast z gmin; Lubawa, Lubomino, Reszel, Mrągowo, Dąbrówno, Bartoszyce, Morąg i Kurzętnik.

Na dzień dzisiejszy kurator ustosunkował się do dwóch wniosków i wydał dwie pozytywne opinie,  gminie Morąg i gminie Kurzętnik.

BRAK KOMENTARZY