Zmiany w pensjach. Od 2020 dodatek stażowy nie będzie już składnikiem minimalnego wynagrodzenia

0
767
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy, w wyniku której dodatek stażowy nie będzie już składnikiem minimalnego wynagrodzenia. Zmiana ma obowiązywać od 2020 r.

Dodatek za wieloletnią pracę z mocy prawa otrzymują tylko niektóre grupy zawodowe. Ustawa o pracownikach samorządowych stanowi, że dodatek stażowy przysługuje po 5 latach pracy i wynosi wtedy 5 proc. wynagrodzenia. Z każdym rokiem wzrasta on o 1 proc. do chwili, gdy osiągnie maksymalny poziom 20 proc. pensji.
Do tej pory dodatek stażowy był składnikiem minimalnego wynagrodzenia. Natomiast celem nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę jest rozszerzenie o ten dodatek katalogu elementów składowych wynagrodzenia za pracę, które nie będą brane pod uwagę przy obliczaniu wysokości minimalnego wynagrodzenia pracownika.
Zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2020 r., z wyjątkiem przepisów przejściowych, które mają zacząć obowiązywać 1 września 2019 r. – chodzi o możliwość przeprowadzenia przez pracodawcę i pracownika negocjacji dotyczących zawarcia porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.
Ustawa wprowadza definicję dodatku za staż pracy – z uwagi na różnorodność stosowanego nazewnictwa oraz odmienne zasady przyznawania dodatku za staż pracy obowiązujące u poszczególnych pracodawców.
Zgodnie z przepisami, dodatek za staż pracy to dodatek do wynagrodzenia przysługujący pracownikowi z tytułu osiągnięcia ustalonego okresu zatrudnienia, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, układzie zbiorowym pracy, innym opartym na ustawie porozumieniu zbiorowym, regulaminie wynagradzania, statucie określającym prawa i obowiązki stron stosunku pracy, umowie o pracę lub spółdzielczej umowie o pracę.
/PAP

BRAK KOMENTARZY