Zmiany w Instytucie Pamięci Narodowej

0
2199
Dr Piotr Kardela promuje książkę "Poczet Prezydentów RP na Uchodźstwie w latach 1939-1990"

W Olsztynie przebywała Barbara Bojaryn-Kazberuk dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku,która powiedziała nam o zmianach,które weszły w życie w związku z nową ustawą o IPN.Jej zdaniem IPN po wprowadzeniu zmian będzie lepiej wypełniał zadania związane z polityką pamięci historycznej do czego jest powołany.

Wprowadzenie  nowej ustawy nakłada obowiązek wyboru nowych władz Instytutu w tym jego Prezesa oraz Kolegium IPN.Po dwóch przedstawicieli ma wybrać Prezydent RP i Senat RP ,a pięciu Sejm RP. Zasadnicza zmianą będzie też udostępnienie dokumentów ze zbiorów dotąd zastrzeżonych.

Ponadto w Instytucie Kultury Chrześcijańskiej w Olsztynie odbyła się promocja publikacji wydanej przez Instytut Pamięci Narodowej pod wspólnym tytułem “Poczet Prezydentów RP na Uchodźstwie w latach 1939-1990” , której współautorem jest pracownik delegatury IPN w Olsztynie dr Piotr Kardela.

BRAK KOMENTARZY