Zmiany personalne we władzach Olsztyna

0
172

Justyna Sarna-Pezowicz została nową zastępczynią prezydenta Olsztyna. Na stanowisku zastąpiła Halinę Zaborowską-Boruch, która formalnie zakończyła swoją pracę w urzędzie z końcem listopada.

Nowa najbliższa współpracowniczka prezydenta miasta została zaprezentowana podczas czwartkowej (1 grudnia) konferencji prasowej. Justyna Sarna-Pezowicz jest bezpartyjnym, doświadczonym pracownikiem olsztyńskiego magistratu.

– Moja nowa zastępczyni pracuje w ratuszu już ponad 15 lat – mówi prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz. – Od początku jest zaangażowana w zagadnienia związane ze strategią oraz pozyskiwaniem unijnych funduszy. Od 2018 roku dyrektoruje wydziałowi odpowiedzialnemu za ten obszar.

Doświadczenie zdobywała m.in. w brytyjskiej firmie consultingowo-inżynieryjnej. Pracowała przy wrażaniu i kontroli projektów I perspektywy budżetu Unii Europejskiej po akcesji do niej Polski. W ratuszu odpowiadała za przygotowanie aplikacji m.in. projektów dotyczących modernizacji Uranii i rozbudowy linii tramwajowej, przygotowywała wraz z zespołem Strategię Rozwoju Miasta Olsztyn 2020 oraz 2030+, Plan Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna czy program rewitalizacji.

Nowa zastępczyni prezydenta przejmie dotychczasowe obowiązki Haliny Zaborowskiej-Boruch. Będzie nadzorować wydziały odpowiedzialne m.in. za urbanistykę i architekturę, geodezję czy inwestycje miejskie. Jej zakres obowiązków będzie nadal obejmować kierowanie wydziałem strategii i funduszy europejskich.

– Pracowaliśmy i pracujemy nad programami o charakterze strategicznym – mówi zastępca prezydenta Olsztyna, Justyna Sarna-Pezowicz. – Przed nami dużo pracy w związku z nową unijną perspektywą finansowania. Niemniej ważne jest też, żeby życie zawodowe godzić z życiem prywatnym.

 

BRAK KOMENTARZY