Zmiana organizacji ruchu w związku z pracami związanymi z budową obwodnicy Olsztyna

0
1462

W związku z pracami związanymi z budową obwodnicy Olsztyna, w poniedziałek 31 lipca 2017 r. o godzinie 12:00 zostanie wprowadzona czasowa zmiana organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 1374N, na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 598 do miejscowości Stary Olsztyn. Odcinek ten zostanie wyłączony z ruchu na okres ok. 6 tygodni.

Wprowadzenie ww. organizacji ruchu związane jest z koniecznością przełożenia ruchu z istniejącego odcinka drogi powiatowej na nowo budowany odcinek drogi DZ-36, która w przyszłości będzie drogą powiatową.

BRAK KOMENTARZY