Zielone światło dla obwodnicy Dobrego Miasta

0
690

Kolejny etap na drodze do realizacji obwodnicy Dobrego Miasta w ciągu drogi krajowej nr 51 (DK51) za nami. Rafał Weber, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, zatwierdził Program Inwestycji dla prac przygotowawczych dla budowy obwodnicy Dobrego Miasta. 

Kosztami opracowania dokumentacji podzielimy się z samorządem

Dzięki zadeklarowanemu przez samorząd Dobrego Miasta finansowego wsparcia projektu możemy zacząć przygotowania do ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. Zakres dokumentacji, która jest przedmiotem podpisanego dziś porozumienia, obejmuje wykonanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R), materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji (DŚU) oraz wykonanie archeologicznych badań powierzchniowych i sondażowych.
Szacunkowy koszt prac przygotowawczych to około 4 mln zł, z czego 1,5 mln zł to udział w kosztach zadania zadeklarowany przez samorząd Dobrego Miasta. Czas przewidziany na wykonanie ww. dokumentacji to lata 2022-2026. W połowie 2026 roku będziemy gotowi do ogłoszenia przetargu na realizację obwodnicy Dobrego Miasta w systemie Projektuj i buduj.

Parametry i cele planowanej obwodnicy Dobrego Miasta

Planowana obwodnica będzie miała długość około 8 kilometrów. Będzie to droga klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego) o przekroju 1×2, czyli o dwóch pasach ruchu w przeciwnych kierunkach o szerokości 3,5 m. Nośność nawierzchni obwodnicy będzie wynosiła 11,5 tony na oś. Jej początek będzie miał miejsce na styku z przebudowywanym obecnie odcinkiem DK51 Smolajny – Kosyń, koniec zaś dowiąże się do istniejącej obwodnicy Barcikowa, omijając jednocześnie miejscowość Stary Dwór.
Podstawowym celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa i warunków ruchu drogowego oraz zwiększenie przepustowości drogi poprzez ograniczenie bezpośredniego dostępu do drogi krajowej z przyległych terenów oraz poprawę parametrów technicznych drogi. Efektem realizacji inwestycji będzie zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych, zmniejszenie czasu przejazdu, zmniejszenie poziomu hałasu i zanieczyszczeń powietrza oraz zmniejszenie natężenia ruchu tranzytowego w mieście.
Budowa obwodnicy spowoduje skrócenie połączenia o około 10 proc. w stosunku do stanu istniejącego, poprawi parametry drogi krajowej i pozwoli na zachowanie stałej prędkości na całym odcinku od Smolajn do Dobrego Miasta. Obecnie trwają budowy obwodnicy Smolajn oraz odcinka Smolajny – Kosyń w ciągu drogi krajowej nr 51.

BRAK KOMENTARZY