Zatrudniali na czarno, teraz zapłacą kary

0
397

Obywatele Ukrainy nielegalnie pracowali na budowie w powiecie węgorzewskim i piskim.

Nieprawidłowości w powierzeniu pracy 10 cudzoziemcom wykazała kontrola legalności zatrudnienia przeprowadzona przez funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej w Węgorzewie.

Funkcjonariusze Straży Granicznej zakończyli czynności kontrolne w dwóch firmach budowlanych z powiatu węgorzewskiego i piskiego. W pierwszym zakładzie pracy pracodawca zatrudniał 7 cudzoziemców bez wymaganego zezwolenia. Natomiast drugi właściciel firmy budowlanej powierzył nielegalną pracę 3 Ukraińcom, którzy pracowali na innych warunkach niż określone w oświadczeniu.
W związku z tym funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Węgorzewie skierują wnioski do sądu. Przedsiębiorcy poniosą odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Właścicielom firm grozi kara grzywny do 30 tys. zł.

BRAK KOMENTARZY