Zarząd województwa przyznał dotacje na sport

0
157

Wsparcie sportu to jedno z podstawowych zadań samorządu województwa. Na Warmii, Mazurach i Powiślu jest ono realizowane w kompleksowy sposób, a na dotację mogą liczyć zarówno zawodowcy, jak i amatorzy. Jednym z wielu przykładów takich działań są trzy konkursy, które właśnie zostały rozstrzygnięte.

– Wsparcie sportu jest dla nas niezwykle ważne – mówi marszałek Marcin Kuchciński. – Warmia, Mazury i Powiśle to fantastyczny region, którego walory przyrodnicze zachęcają do aktywności fizycznej. Nasza baza obiektów sportowych cały czas się powiększa, a kolejne grupy sportowców odnoszą coraz większe sukcesy, co jest ogromnym powodem do dumy.

Zarząd województwa rozstrzygnął trzy konkursy, które wspierają zadania z szeroko pojętego zakresu kultury fizycznej: „Aktywność to zdrowie – realizacja ponadlokalnych programów i projektów popularyzujących uczestnictwo w aktywności fizycznej mieszkańców województwa (w szczególności dzieci i młodzieży) profilaktykę prozdrowotną i zdrowe nawyki żywienia”, „Propagowanie i promowanie aktywności fizycznej osób starszych” i Wspieranie międzynarodowych wymian i kontaktów sportowych, w szczególności z regionami partnerskimi województwa warmińsko-mazurskiego”.

W ramach pierwszego konkursu po 10 tys. zł otrzymają fundacja “For Health” na organizację Grad Prix Granicy Warmii i Mazur dla dzieci oraz Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na poprawę stanu zdrowia i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez naukę pływania.
W ramach drugiego konkursu zarząd województwa przyznał sześć dotacji na łączną kwotę 50 tys. zł.

Pieniądze zostaną przeznaczone na wsparcie przygotowań i udziału zawodników reprezentujących region w Mistrzostwach Świata kategorii Masters, organizacje zawodów aktywizujących seniorów czy promowanie aktywności wśród osób starszych. Z przyznanej puli pieniędzy skorzystają zarówno zawodowi sportowcy, jak i amatorzy.

Na wsparcie mogą liczyć także organizacje sportowe, które współpracują z zagranicą. Futsalowy Constract Lubawa otrzyma dotację na współpracę z Federacją Piłkarską Litwy, Stowarzyszenie Młodych Piłkarzy Żuri z Olsztyna na wymianę partnerską z włoską Parmą, a Warmińsko-Mazurska Federacja Sportu w Olsztynie na wspieranie międzynarodowych wymian. Łączna kwota tych trzech dotacji to 25 tys. zł.

1 Grand Prix Granicy Warmii i Mazur – Dzieci/ “For Health Fundacja” 10 000,00 zł

2 Poprawa stanu zdrowia i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez naukę pływania./ ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 10 000,00 zł

Łącznie: 20 000,00 zł

1 ŻEGLARSKIE MISTRZOSTWA UNIWERSYTETÓW TRZECIEO WIEKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO/ MAZURSKA SZKOŁA ŻEGLARSTWA 11 500,00 zł

2 “Kajakarze Masters 2024” – Mistrzostwa Świata Masters Płowdiw 2024 – Bułgaria/ Olsztyński Klub Sportów Wodnych 6 200,00 zł

3 Grand Prix Granicy Warmii i Mazur – Masters/ “For Health Fundacja” 15 000,00 zł

4 Organizacja Indywidualnych Mistrzostw Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nestorów w szachach szybkich 2024/ Warmińsko-Mazurski Związek Szachowy 2 000,00 zł

5 Wspieranie przygotowań i 12 200,00 zł

BRAK KOMENTARZY