Zamknięto część placówek w miejscach, które znajdują się w czerwonej strefie

0
58

Najnowsza decyzja wojewody warmińsko-mazurskiego o zawieszeniu działalności części placówek. Postanowienie dotyczy terenu objętego tzw. czerwoną strefą.

Decyzja została wydana na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Czasowo zawieszona została działalność:
* placówek wsparcia dziennego,
* dziennych domów i klubów seniora, w tym placówek działających w ramach Programu Senior+,
* środowiskowych domów samopomocy,
* warsztatów terapii zajęciowej.

Działalność wspomnianych placówek została zawieszona do 23 października (piątek).

BRAK KOMENTARZY