Zajęcia opiekuńcze w placówkach przedszkolnych w Lidzbarku Warmińskim mają rozpocząć się od 18 maja

0
484
Zdjęcie jest ilustracją do tekstu

Rząd zezwolił na otwarcie przedszkoli i żłobków od 6 maja. W Lidzbarku Warmińskim, aby dobrze przygotować się na to otwarcie zdecydowano o późniejszym terminie rozpoczęcia zajęć.

Informuję, że po przeprowadzeniu rozpoznania zapotrzebowania na zajęcia opiekuńcze w placówkach przedszkolnych oraz szczegółowej analizie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Edukacji Narodowej, wznowienie działalności przedszkoli publicznych w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński planowane jest od 18 maja 2020 r – mówi Jacek Wiśniowski, burmistrz Lidzbarka Warmińskiego.

Lidzbark Warmiński chce się odpowiednio przygotować do rozpoczęcia zajęć- Wskazany termin rozpoczęcia pracy w placówkach wynika z konieczności zaopatrzenia w odpowiednią ilość środków dezynfekcyjnych i ochrony osobistej, przygotowaniem sal edukacyjnych i całych placówek na nowe rygorystyczne warunki zapewniające bezpieczeństwo wychowankom i pracownikom oraz przygotowaniem odpowiednich przepisów wewnętrznych w placówkach. Data planowanego wznowienia działalności przedmiotowych placówek może ulec zmianie w przypadku zmiany przepisów regulujących działanie placówek w czasie zagrożenia epidemicznego np. zaostrzających warunki reżimu sanitarnego – dodaje Jacek Wiśniowski.

Po analizie ilości wstępnie zgłoszonych przez rodziców deklaracji o obecności ich dzieci w placówce w czasie epidemii planowane jest uruchomienie dwóch grup w Przedszkolu nr 5 „Piąteczka” i jednej grupy przedszkolnej w Przedszkolu nr 6. Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego do jednej grupy maksymalnie będzie mogło uczęszczać 12 dzieci. Ze względu na sytuację epidemiczną w pierwszej kolejności do przedszkola będą przyjmowane dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu (dzieci obojga pracujących rodziców). Ponadto pierwszeństwo przy przyjęciu do przedszkola będą miały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem oraz zwalczaniem COVID19.

BRAK KOMENTARZY