Zainaugurowano XXVI Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny

0
234

Konferencję rozpoczęły wystąpienia przedstawicieli Komitetu Honorowego: Roberta Turleja (członka zarządu województwa warmińsko-mazurskiego), Mateusza Szauera (I wicewojewody warmińsko-mazurskiego) oraz ks. abpa dr Józefa Górzyńskiego (metropolity warmińskiego).

Wykład inauguracyjny pod tytułem „Świat pomiędzy życiem rodzinnym a pracą zawodową: w poszukiwaniu równowagi.” wygłosiła dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM  dziekan Wydziału Nauk Społecznych UWM w Olsztynie. Zaprezentowała akademickie spojrzenie na sytuację współczesnych rodzin, podkreślając kluczowe znaczenie jakości czasu spędzanego z najbliższymi, która ma większe znaczenie niż jego ilość.

Przedstawiono również założenia i organizację ogólnopolskiego programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. Tematykę „Szkoły…” przybliżyła Elżbieta Smolińska, która jest koordynatorem wojewódzkim programu, a także trenerem i psychologiem. Dowodem na skuteczność programu było świadectwo Państwa Diany i Ernesta Bogdzio z Gołdapi, którzy dzięki udziałowi w ”Szkole dla Rodziców i Wychowawców” stali się bardziej świadomymi rodzicami, rozumiejącymi potrzeby i problemy swoich dzieci, potrafiącymi sprostać trudom rodzicielstwa.

Do realizacji „Szkoły…..” zachęcała także Dorota Siwicka, dyrektorka Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, która wraz z pracownikami centrum podzieliła się własnymi doświadczeniami, wynikającymi z wdrożenia programu.

Uroczystość zakończył panel dyskusyjny, w którym w szczególny sposób o szansach, wyzwaniach i potrzebach współczesnej polityki prorodzinnej opowiedziały: Lidia Czerniewicz (zastępczyni burmistrza Węgorzewa) oraz Joanna Karpińska-Koźlik (wójt gminy Lubomino). Dyskusję podsumowała Monika Kocimska-Warczak (zastępczyni dyrektorki Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie), która przedstawiła działania na rzecz rodzin podejmowane i wspierane przez samorząd województwa.

W konferencji wzięło udział ponad 120 osób. Wśród nich znalazło się wielu gości, do których należała Bożenna Ulewicz (radna sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego), Jolanta Skrzypczyńska (warmińsko-mazurska kurator oświaty) oraz Robert Szewczyk (prezydent Olsztyna).

W uroczystości uczestniczyli także starostowie, burmistrzowie i wójtowie z całego województwa warmińsko-mazurskiego. Nie zabrakło również lokalnych koordynatorów Dni Rodziny.

Tegoroczne Dni Rodziny potrwają do 15 czerwca 2024 roku. Zakończy je konferencja wojewódzka, która odbędzie się w Morągu.

BRAK KOMENTARZY