Zadanie gminy. Wchodzą w życie przepisy ustawy o powszechnym spisie rolnym

0
624

Weszły w życie przepisy ustawy o powszechnym spisie rolnym, która nakłada zadania na samorządy.

Spis planowany jest na jesień przyszłego roku. Zgodnie z ustawą pracami spisowymi na terenie gminy kieruje odpowiednio wójt, burmistrz, prezydent miasta – jako gminny komisarz spisowy. Do wykonywania prac spisowych gminny komisarz spisowy musi powołać gminne biuro spisowe, określając w zarządzeniu jego skład i organizację pracy.

Do zadań gminnych biur spisowych będzie należeć m.in. zapewnienie funkcjonowania gminnych biur spisowych, a także delegowanie pracowników urzędu gminy do prac spisowych. Gminy będą odpowiadać ponadto za organizację naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych realizujących wywiady bezpośrednie w terenie oraz będą współdziałać w ich szkoleniach i egzaminach.

Za pracę przy spisie komisarze spisowi otrzymają nagrodę; a zastępcy komisarza i pracownicy JST za wykonywanie prac spisowych będą mogli liczyć na comiesięczne dodatki lub jednorazową nagrodę.

Stawka dodatku spisowego to od 20 proc. do 120 proc. kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kwartale poprzedzającym przyznanie za miesiąc kalendarzowy wykonywania prac spisowych (przykładowo od 968 zł do 5807 zł). Maksymalna wysokość nagrody spisowej nie może być wyższa niż 1,5-krotność przeciętnego wynagrodzenia (7259 zł).

Zrekrutowani przez gminy rachmistrzowie otrzymają 37 zł brutto za każdy prawidłowo spisany przeprowadzony bezpośrednio wywiad.

Źródło: Serwis PAP

BRAK KOMENTARZY