Zaakceptowane Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

0
323

Akceptacja Rady Ministrów zakończyła ostatni etap prac nad programem na gruncie polskim. Projekt programu zostanie teraz wysłany do Komisji Europejskiej, aby rozpocząć oficjalne negocjacje.

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 to jeden z programów krajowych, za pomocą których będą wdrażane Fundusze Europejskie w Polsce w perspektywie finansowej 2021-2027.

Program jest kontynuacją dedykowanego wsparcia dla Polski Wschodniej, zapoczątkowanego w „Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013” oraz „Programie Polska Wschodnia 2014-2020”. Nowością jest włączenie do programu części Mazowsza – bez Warszawy i przyległych powiatów – czyli regionu statystycznego mazowieckiego regionalnego.

Głównym celem programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 jest utrwalenie warunków sprzyjających konkurencyjności gospodarki oraz wyższej jakości życia w Polsce Wschodniej.

Cel ten będzie realizowany poprzez:
1. Rozwój konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw;
2. Wzmacnianie atrakcyjności osadniczej miast i podniesienie jakości życia mieszkańców w dobie zmian klimatu;
3. Zwiększenie dostępności transportowej makroregionu (drogowej i kolejowej);
4. Rozwoju potencjału turystyki i uzdrowisk.
Program będzie finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowity budżet programu to ponad 2,5 mld euro.

BRAK KOMENTARZY