Z gospodarką w regionie jest gorzej

0
135

Pogarsza się sytuacja gospodarcza na Warmii i Mazurach. Co na to liczby? Tak wynika z najnowszego opracowania dotyczącego analizy koniunktury gospodarczej za IV kwartał 2022 roku.

Jest ona oparta na tzw. syntetycznym wskaźniku koniunktury gospodarczej w województwie warmińsko-mazurskim.
Analiza jest autorskim opracowaniem dr. hab. Rafała Warżały, ekonomisty z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, przygotowywanym na zlecenie zarządu województwa warmińsko-mazurskiego. – Stan koniunktury gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego, na końcu IV kwartału 2022 r., względem III kwartału 2022 r. uległ pogorszeniu – czytamy w raporcie.
Autor analizy wskazuje konkretne przyczyny takiej sytuacji. – Na wartość bieżącą regionalnego barometru koniunktury w IV kwartale 2022 r. negatywnie wpływały wyniki z rynku pracy, tj. liczba bezrobotnych, liczba ofert pracy oraz spadek wartości produkcji przemysłowej w regionie. Pozytywnie, jednak ze słabnącą dynamiką oddziaływały natomiast składowe barometru: produkcji budowlano-montażowej, sprzedaży detalicznej i wynagrodzeń w przedsiębiorstwach – czytamy w raporcie. – Ze względu na utrzymującą się wysoką inflację oraz kryzys w krajach strefy euro, jak również poza kontynentem europejskim, gospodarka regionu Warmii i Mazur znajduje się w okresie kontynuacji spadkowego trendu koniunktury gospodarczej.

Jak wyglądała sytuacja w III kwartale 2022 roku? Też nie było najlepiej. Wtedy na wartość regionalnego barometru koniunktury w III kwartale 2022 r. negatywnie wpływały wyniki niemal wszystkich wskaźników cząstkowych, stanowiących jego składowe. Dotyczyło to produkcji budowlano-montażowej, sprzedaży detalicznej, wynagrodzeń w przedsiębiorstwach oraz stopy bezrobocia. – Pozytywnie, chociaż ze słabnącą dynamiką wpływała zmiana produkcji przemysłowej. Ogólnie rzecz ujmując gospodarka regionu Warmii i Mazur znajduje się obecnie w okresie kontynuacji spadkowego trendu koniunktury gospodarczej – ekonomiści oceniali III kwartał w gospodarce na Warmii i Mazurach.
Jak koniunktura gospodarcza przekłada się na kondycję firm? – W 2022 roku w Olsztynie wyrejestrowało się 581 firm. W Ostródzie wyrejestrowało się 98 firm. Z kolei w Elblągu wyrejestrowało się w ubiegłym roku 440 firm – informuje biuro prasowe Ministerstwa Rozwoju i Technologii.
Natomiast w przypadku Olsztynka, w 2022 roku – zgłoszono 28 wniosków o zakończenie działalności gospodarczej, a w tym roku już 9.

BRAK KOMENTARZY