XVII Samorządowe Forum Ekologiczne

0
2614

O godzinie 10.00 w Olsztynie rozpoczęło się dwudniowe XVII Samorządowe Forum Ekologiczne. Konferencję otworzył marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin.

Tegoroczne Forum poświęcone będzie gospodarce odpadami, w tym m.in. zmianom, które wprowadzają nowe przepisy prawne na poziomie unijnym i krajowym. W czterech panelach tematycznych wystąpią m.in. przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, organizacji Zero Waste Europe, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W programie konferencji znalazło się też zwiedzanie nowo wybudowanego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie. Konferencja będzie również okazją do omówienia aktualnego stanu prac nad Krajowym oraz Wojewódzkim planem gospodarki odpadami.

Jednakże nowy plan gospodarki odpadami budzi u części mieszkańców województwa obawy i protesty,bo jednym z elementów tego planu jest budowa w Olsztynie  spalarni odpadów,która odbierałaby odpady z nowo wybudowanego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie,który swoje moce przerobowe oblicza na ponad 100 tyś. ton rocznie.Organizacje społeczne i stowarzyszenia popierane przez Zarząd Regionu Warmińsko-Mazurskiego NSZZ”Solidarność” wręczały uczestnikom forum przygotowany apel. Żądają w nim m.in. odstąpienia od budowy spalarni w Olsztynie powołując się na potrzebę  zmian ,które będą zmierzały w stronę jak największego osiągania wysokich poziomów recyklingu . Apel do radnych sejmiku i władz województwa kończy się wezwaniem do reorganizacji systemu gospodarki odpadami i propozycją powołania  komitetu ds. reorganizacji systemu z zaproszeniem strony społecznej z jej postulatami i propozycjami.

Fotorelacja

BRAK KOMENTARZY