X Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur

0
840

Rozpoczął się jubileuszowy, dziesiąty Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur – miejsce wymiany doświadczeń i pomysłów praktyków biznesu oraz samorządowców. Spotkanie odbędzie się pod hasłem: „WarmińskoMazurskie – swoboda tworzenia”.

– Tegoroczny festiwal odbywa się w największym powiecie naszego regionu, centrum życia gospodarczego naszego województwa – mówi Andrzej Abako, starosta olsztyński. – Myślę, że tu nikogo nie trzeba przekonywać, jak ważna w rozwoju gospodarczym jest promocja zmierzająca do budowania pozytywnego wizerunku regionu przyjaznego biznesowi i jak cenny jest to kapitał. Niemniej w zacnym gronie uczestników tego spotkania naukowców, samorządowców i ludzi biznesu chcemy podzielić się swoim doświadczeniem, jak i skorzystać z ich wiedzy.

Dyskusja koncentruje się wokół dwóch głównych tematów: nowej strategii marki województwa warmińsko-mazurskiego 2021+ oraz efektywnego wykorzystania funduszy europejskich, które już niedługo powinny trafić do regionu. Ponadto uczestnicy festiwalu postarają się odpowiedzieć na pytania, dlaczego znane marki wybierają Warmię i Mazury, i w jaki sposób kultura pomaga w promocji gospodarczej? Część prelekcyjną uzupełnią zajęcia warsztatowe – ich tematy to: „Ziemia obiecana. Jak sprzedać morgę ziemi w internecie?” i „Tik-Tok czy LinkedIn?”, jak również prezentacja dobrych praktyk gospodarczych. Z wizytą studyjną uczestnicy festiwalu udadzą się do Ośrodka Jeździeckiego Ekwador, od kilku lat dynamicznie rozwijającego się w Dąbrówce Małej k. Barczewa. W trakcie festiwalowej gali ogłoszone zostaną wyniki 9. edycji konkursu „PRO Warmia i Mazury”, w którym nagradzane są najlepsze projekty promocyjne zrealizowane w regionie w ubiegłym roku. Jego główną ideą jest bowiem podnoszenie standardów działań marketingowych oraz upowszechnianie najlepszych przykładów i dobrych praktyk komunikacji marketingowej, zorientowanej na dynamizację rozwoju społeczno-gospodarczego województwa.

– Od ponad roku realizujemy wielowymiarowy projekt Szlak Świętej Warmii, promujący tę wyjątkową krainę – dodaje starosta A. Abako. – Poprzez atrakcyjne ukazanie historii i dziedzictwa kulturalnego regionu chcemy przyciągnąć do nas turystów, a tym samym wspomóc rozwój branży gastronomiczno-noclegowej. Na tym tle pokazujemy też i teraźniejszość powiatu olsztyńskiego. Miejsca rozwoju przedsiębiorczości opartej zarówno na lokalnych inicjatywach, jak i na kapitale zagranicznym.

Organizatorzy podkreślają, że Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur jest skierowany głównie do przedstawicieli władz samorządowych, szefów komórek ds. promocji, rozwoju i inwestycji czy przedsiębiorców współpracujących z samorządami. Mile widziani są również przedstawiciele instytucji podległych samorządom gminnym i zajmujących się promocją, a także przedstawiciele instytucji lokalnych i tych z otoczenia biznesu z Warmii i Mazur.

Festiwal potrwa do 22 października.

BRAK KOMENTARZY