Wystawa poświęcona kard. Stanisławowi Hozjuszowi

0
148

W Muzeum Archidiecezji Warmińskiej odbył się wernisaż wystawy poświęconej Słudze Bożemu kard. Stanisławowi Hozjuszowi, który w latach 1551-1579 był biskupem warmińskim.

Dyrektor muzeum ks. dr Zbigniew Czernik przypomniał, że w tym roku obchodzona jest 520. rocznica urodzin kardynała Hozjusza. – Na różne sposoby chcemy wspomnieć tę postać niezwykle ważną w historii Warmii, Rzeczpospolitej, ale także całego Kościoła powszechnego – mówił dyrektor.

Przypomniał, że w maju odbyła się w Rzymie konferencja naukowa poświęcona tej postaci. – Dziś, w naszym lokalnym wymiarze, chcemy przedstawić wystawę jemu poświęconą. Nasz kardynał jest jedną z eksportowych postaci Warmii. Cały czas toczy się jego proces beatyfikacyjny. Chcemy więc przez to wydarzenie nie tylko wspomnieć kardynała, ale być ogniwem w łańcuchu uobecniania postaci Hozjusza w życiu archidiecezji i świadomości ludzi – mówił ks. Czernik.

Wystawa składa się z dwóch części. Pierwsza, to historyczne obiekty pochodzące z Archiwum Archidiecezji Warmińskiej i Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Hosianum. Są wśród niech dokumenty podpisane przez kardynała i zaopatrzone jego pieczęcią, czy jego dzieła wydane w XVI i XVII w. Prezentowane są portrety kardynała, w tym jeden z czterech zachowanych na świecie, który został namalowany za jego życia.

Drugą część stanowią współczesne obrazy, które powstały podczas pleneru w Braniewie, a nawiązują swoją tematyką do tej wybitnej postaci. Tworzą one wystawę „Śladami kardynała Stanisława Hozjusza”. – Dlaczego śladami? Gdyż na obrazach uwieczniona jest jego postać podczas wypełniania najważniejszych zadań życiowych; przedstawiony podczas zadumy i przemyśleń. Nie zabrakło również akcentów braniewskich – przybliżała Anna Kowalczyk, dyrektor Braniewskiego Centrum Kultury.

Obecny na wernisażu abp Józef Górzyński dziękował wszystkim, dzięki którym powstała prezentowana wystawa.

Na spotkaniu obecny był burmistrz Braniewa Tomasz Sielicki. – Dzięki różnym działaniom, również tym przy współpracy z archidiecezją warmińską, widzę wśród mieszkańców wzrost świadomości, jak ważną postacią dla naszego miasta kard. Stanisław Hozjusz. To dowodzi, jak bardzo zależy nam, aby proces beatyfikacji dobiegł do końcamówił burmistrz.

BRAK KOMENTARZY