Wyróżnienie za zasługi dla rozwoju regionu

0
366

Henryk Narwojsz został odznaczony przez władze samorządu województwa “Odznaką Honorową Za Zasługi Dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego”. 

„Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego” jest jednostopniową odznaką stanowiącą wyróżnienie za szczególne zasługi położone dla rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego, wykraczające poza podstawowe obowiązki zawodowe oraz dokonania przynoszące wymierne korzyści dla mieszkańców regionu.

Henryk Narwojsz jest twórcą i wieloletnim prezesem zarządu Warmińsko-Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, czyli stowarzyszenia oświatowego o charakterze non-profit. Jest to organizacja działająca nie dla zysku, ale w pełni na rzecz potrzeb regionalnego społeczeństwa.

Zdołał utworzyć sieć placówek edukacyjnych w niemal każdym powiecie województwa, ułatwiając lokalnej ludności dostęp do wysokiej jakości szkoleń, w tym związanych z raczkującym wówczas światem informatyki. Henryk Narwojsz jest także współtwórcą i członkiem zarządu pierwszego w Polsce funduszu lokalnego – Warmińsko-Mazurskiego Funduszu Lokalnego „Nad Symsarną”, z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim, utworzonego w 1998 roku.

Jest to apolityczna, filantropijna organizacja społeczna, działająca w oparciu o amerykańskie wzory community foundations, której misją jest poprawa życia społeczeństwa warmińsko-mazurskiego m.in. poprzez udzielanie grantów.

Henryk Narwojsz to także znany społecznik, udzielający się chętnie i często w licznych radach, konferencjach, komitetach monitorujących czy też innego rodzaju spotkaniach na rzecz rozwoju rynku pracy, oświaty, samorządów branżowych, gdzie zawsze służył bezpłatnie swoim doświadczeniem i wiedzą.

BRAK KOMENTARZY