Wyrok za znęcanie się nad zwierzętami

0
134

Sąd Rejonowy w Olsztynie  skazał na karę 6 miesięcy ograniczenia wolności Emila K. oskarżonego o znęcanie się nad zwierzętami.

W połowie czerwca 2021 r. do Sądu Rejonowego w Olsztynie wpłynął akt oskarżenia przeciwko Emilowi K. oskarżonemu o to, że w dniu 11 stycznia 2021 r., działając ze szczególnym okrucieństwem, miał znęcać się nad zwierzętami. Oskarżony według ustaleń śledczych miał nadać za pośrednictwem firmy kurierskiej przesyłkę zawierającą 4 gekony, transportując je w sposób, który powodował zbędne cierpienie tych zwierząt i stres, a w konsekwencji ich śmierć.

Wyrok w tej sprawie zapadł w 4 sierpnia 2022 r. przed Sądem Rejonowym w Olsztynie. Sąd Rejonowy, modyfikując kwalifikację prawną i opis zarzucanego czynu, uznał Emila K. za winnego znęcania się nad zwierzętami. To znęcanie się nad zwierzętami polegało na tym, że oskarżony nadał za pośrednictwem firmy kurierskiej przesyłkę zawierającą 4 gekony, transportując je w sposób, który powodował zbędne cierpienie oraz stres zwierząt. Sąd skazał za to Emila K. na karę 6 miesięcy ograniczenia wolności, zobowiązując go do wykonywania nieodpłatnie kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin miesięcznie. Sąd orzekł wobec oskarżonego także zakaz posiadania przez niego zwierząt z gromady gadów na okres 2 lat oraz nawiązkę w kwocie 1 tys. zł na rzecz Schroniska dla Zwierząt w Olsztynie.

Sąd podając ustne motywy wyroku wskazał, że oskarżony kwestionował swoją winę, twierdząc, że wysyłanie gekonów w paczce za pośrednictwem firmy kurierskiej to normalna praktyka oraz, że zapewnił tym zwierzętom odpowiednie warunki do transportu. W ocenie Sądu, z takim tłumaczeniem nie można było się zgodzić. Już samo nadanie przez oskarżonego tej przesyłki, wiedząc, że firma kurierska w ogóle nie zajmuje się transportem żywych zwierząt, świadczy o tym, że Emil K. był świadomy tego, że naraża te zwierzęta na zbędne cierpienia i stres.

BRAK KOMENTARZY