Wyrok w sprawie byłego dyrektora Polikliniki w Olsztynie

0
655

Sąd Okręgowy w Olsztynie wydał wyrok uniewinniający w sprawie odwoławczej Janusza Ch., byłego dyrektora olsztyńskiej Polikliniki. 
Akt oskarżenia przeciwko Januszowi Ch. trafił do sądy w 2017 roku. Śledczy podejrzewali go o dokonanie pięciu przestępstw. Chodziło m.in. o budowę ośrodka onkologicznego w Ełku, zlecenie obsługi prawnej na rzecz jednej z kancelarii adwokackich oraz wypłatę premii dla księgowej. Według prokuratury dyrektor bez uzasadnienia wydał pieniądze na dokumentację projektową.

Cztery pozostałe zarzuty dotyczyły przekroczenia uprawnień w związku z pobieraniem pełnego wynagrodzenia za pracę w szpitalu i prowadzeniem w tym samym czasie zajęć dydaktycznych u innego pracodawcy wbrew warunkom uzyskanej zgody na dodatkowe zatrudnienie w charakterze nauczyciela akademickiego w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w dniach wolnych od pracy oraz w dni robocze w ramach urlopu.

Kara więzienia i grzywna

Za pierwszym razem Chełchowski został skazany na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata w związku z przekroczeniem uprawnień dyrektora Polikliniki oraz ze świadczeniem pracy w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie jako nauczyciel akademicki i prorektor tej uczelni.
Sąd Rejonowy w Olsztynie wyrokiem z dnia 27 października 2020 r. uniewinnił Janusza Ch. od najpoważniejszego zarzutu dotyczącego wyrządzenia znacznej szkody w majątku szpitala. – Sąd uznał jednak Janusza Ch. za winnego popełnienia pozostałych zarzucanych mu czynów związanych z pobieraniem pełnego wynagrodzenia za pracę w szpitalu i prowadzeniem w tym samym czasie zajęć w szkole policyjnej, korygując jednocześnie wysokość przywłaszczonych, nienależnych oskarżonemu kwot oraz uznając, że czyny te stanowią ciąg przestępstw – informuje Olgierd Żegalski-Dąbrowski, rzecznik Sądu Okręgowego w Olsztynie.

Janusz Ch. został za to skazany na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania tej kary na okres dwóch lat tytułem próby. Sąd orzekł wobec oskarżonego także karę grzywny w kwocie 10 tys. zł oraz obowiązek naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonego szpitala w kwocie blisko 30 tys. zł.

Wyrok uchylony prawomocnie

Janusz Ch. wniósł apelację. 6 kwietnia sąd okręgowy zmienił wyrok sądu I instancji. – Z zebranych w sprawie dowodów w postaci dokumentów, jak i zeznań świadków wynika, że czas poświęcony na prowadzenie zajęć w szkole policyjnej oskarżony odpracowywał w szpitalu w m.in. późnych popołudniowych godzinach, a także w weekendy. Dlatego, w ocenie Sądu Okręgowego, nie sposób było przyjąć, że Janusz Ch. dopuścił się przywłaszczenia jakichkolwiek kwot pobieranych tytułem pracy w szpitalu – podkreśla rzecznik Sądu Okręgowego w Olsztynie.

Wyrok w tej sprawie jest prawomocny.

BRAK KOMENTARZY