Wyrok skazujący w sprawie oskarżonych o próbę wyłudzenia Muzeum Bitwy pod Grunwaldem

0
218

Próbowali wyłudzić blisko 20 mln zł przy budowie Muzeum pod Grunwaldem. Właśnie usłyszeli wyroki. 

Sprawa dotyczyła zamówienia publicznego ogłoszonego przez Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w czerwcu 2018 r. Obejmowało ono wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową, przebudową i remontem budynku Muzeum w Stębarku.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła spółka C. I. z ceną ponad 19,4 mln zł. Niedługo potem doszło do zawarcia umowy pomiędzy Muzeum a spółką C. I. reprezentowaną przez oskarżoną Annę Z. Annie Z. towarzyszył Piotr K., który miał koordynować roboty budowlane w ramach tej inwestycji. Prace miały się rozpocząć w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy. Jednak prace nie były wykonywane zgodnie z harmonogramem, a ich koszt był znacznie zawyżony. Skutkowało to tym, że Muzeum Bitwy pod Grunwaldem we wrześniu 2018 r. odstąpiło od umowy ze spółką C. I.

W rezultacie nie doszło do wypłacenia przez Muzeum na rzecz spółki C.I. żadnych kwot.

W ocenie prokuratora oskarżeni Anna Z. i Piotr K. od samego początku mieli świadomość o niemożności zrealizowania tego zamówienia. Zdaniem śledczych była to spółka fikcyjna – bez pracowników, sprzętu i środków finansowych. W rezultacie obojgu oskarżonym został przedstawiony zarzut próby wyłudzenia kwoty 19,4 mln zł, na jaką opiewała umowa zawarta pomiędzy Muzeum a spółką I. C. Do zawarcia tej umowy miało dojść poprzez użycie przez oskarżonych licznych podrobionych dokumentów, przedłożonych w toku postępowania przetargowego.

Annie Z. i Piotrowi K. przedstawiono jeszcze kilka innych zarzutów, m. in. oszustwa. Oskarżeni mieli także zlecić różnym firmom usługi (transportowe, ochrony, ziemne), za których wykonanie płatności nie uregulowali.

Proces w tej sprawie rozpoczął się w marcu 2022 r. przed Sądem Okręgowym w Olsztynie. Oboje oskarżeni nie przyznali się do przedstawionych im zarzutów.

Wyrok w tej sprawie właśnie zapadł. Sąd Okręgowy w Olsztynie uznał Annę Z. i Piotra K. za winnych próby wyłudzenia kwoty blisko 20 mln zł na szkodę Muzeum Bitwy pod Grunwaldem oraz wyłudzenia od przedsiębiorców szeregu usług, za których wykonanie płatności nie uregulowali.

Sąd wymierzył im za to kary łączne po 1 roku pozbawienia wolności z zawieszeniem ich wykonania na okres 3 lat próby, kary grzywny w kwocie po 15 tys. zł oraz obowiązek solidarnego naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonych przedsiębiorców.

BRAK KOMENTARZY