Wyniki konkursu Maluch+ w województwie warmińsko-mazurskim

0
54

Minister Rodziny i Polityki Społecznej w ramach realizacji Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2021 dla podmiotów z terenu województwa warmińsko-mazurskiego przyznał środki w łącznej kwocie: 7.928.822,26zł.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 24 listopada 2020 r. zamieścił na stronie internetowej resortu wyniki konkursu Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2021” w ramach modułu 1a oraz 1b w części dotyczącej tworzenia nowych miejsc. Wszystkie gminy, których oferta została umieszczona na liście ofert zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania, złożyły w terminie stosowne dokumenty do przyjęcia dotacji.

W ramach realizacji programu MALUCH + 2021 planowane jest utworzenie 380 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w 18 instytucjach przez 13 podmiotów. Łączna kwota dofinansowanie na utworzenie nowych miejsc, wyniosła 5.923.622,26 zł.

W dniu 15 stycznia br. Ministerstwo Rodzinny i Polityki Społecznej ogłosiło pozostałe wyniki konkursu „MALUCH+” 2021 w ramach modułu 2, 3, 4 oraz  modułu 1a i 1b (w zakresie funkcjonowania nowo utworzonych miejsc). Dwie oferty zostały odrzucone z powodów formalnych.

Na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego 54 podmioty zgłosiły zapotrzebowanie na dofinansowanie do funkcjonowania 2224 miejsc (w tym 7 dla dzieci z niepełnosprawnością bądź wymagających szczególnej opieki) w 91 instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przyznało dofinansowanie do funkcjonowania w kwocie 2.005.200,00 zł.

 

BRAK KOMENTARZY