Wsparcie szpitali poprzez aktywność

0
1756
telefon

Obniżenie podatków od nieruchomości – telefon z taką propozycją odebrał jeden z olsztynian. Mieszkaniec wykazał się czujnością i zgłosił nam sprawę.

– Nie możemy negocjować stawek podatkowych – informuje dyrektor Wydziału Podatków i Opłat Urzędu Miasta Olsztyna, Dorota Lewkowicz. – Dlatego sygnał od mieszkańca bardzo nas zaniepokoił. Nasi pracownicy, by przyspieszyć procedurę, mogą komunikować się z podatnikami tylko w sprawach toczących się postępowań oraz dokonanych wpłat tytułem podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz opłaty skarbowej.

Jak zatem zidentyfikować czy mamy do czynienia z pracownikiem Urzędu Miasta czy z osobą pod niego się podszywającą? Po pierwsze należy zwrócić uwagę na godzinę, o której odbywa się rozmowa telefoniczna. W poniedziałki taki telefon możemy otrzymać między 8:00 a 18:00, od wtorku do piątku – między 7:30 a 15:30. Po drugie – każdy pracownik przed rozpoczęciem rozmowy ma obowiązek przedstawić się i podać informację w którym wydziale pracuje. Do tego zobowiązany jest w jasny sposób sformułować cel rozmowy. I ostatni punkt rozpoznawczy to numer telefonu.

Numery, z których pracownicy Wydziału Podatków i Opłat będą ewentualnie dzwonić to 89 527 31 11.

Każda osoba, która mimo tych wskazówek, po rozmowie będzie mieć wątpliwość z kim rozmawiała, zawsze może zadzwonić do Urzędu Miasta. Wykaz telefonów znajduje się na naszej stronie internetowej. Można też odwiedzić Urząd osobiście by rozwiać swoje wątpliwości.

Ważna uwaga: jeśli wybieramy się do ratusza w związku z rozmową telefoniczna, jaką przeprowadził z nami pracownik Urzędu, warto zapamiętać lub zapisać sobie imię i nazwisko urzędnika, który z nami rozmawiał.

BRAK KOMENTARZY