Wręczono kościelne medale

0
190

W konkatedrze św. Jakuba w Olsztynie odbyły się uroczystości św. Andrzeja, patrona archidiecezji warmińskiej. W ich trakcie wręczone zostały ważne wyróżnienia. 

Eucharystii w konkatedrze św. Jakuba w Olsztynie przewodniczył abp Józef Górzyński. Metropolita warmiński zaznaczył, że św. Andrzej to znacząca postać dla Kościoła powszechnego. – On łączy Kościół Wschodu i Zachodu. Posiadamy relikwie apostoła i piękne tradycje kultu – mówił abp Józef Górzyński.

Podkreślał, że dzień patronalny poświęcony jest modlitwie w intencji archidiecezji warmińskiej. – Wiemy, jak wiele spraw niesie życie. Pragniemy powierzać je Bogu za pośrednictwem przemożnych patronów. W nich znajdujemy nadzieję wsparcia i opieki. W historii Warmii owe Boże błogosławieństwo objawiało się wielokrotnie – stwierdził metropolita warmiński.

Podczas święta patronalnego abp Józef Górzyński wręczył medale „Prodesse Auso”.

– W dniu patronalnym naszej archidiecezji pragniemy podziękować tym, którzy w życiu wspólnoty diecezjalnej się wyróżnili. Szczególnie to nabiera w tym roku znaczenia, kiedy rozważamy temat synodalności. On zwraca uwagę na podmiotowość ludu Bożego. Kościół, jako wspólnota, razem wędruje ku zbawieniu. Wszyscy ochrzczeni, rozpoznając swoje charyzmaty, czyli zadania powierzone przez Boga w posłudze wspólnocie Kościoła, wiernie je wypełniając, stają się świadectwem. Możemy to dostrzec i zaznaczyć właśnie przez tę nagrodę. To zaakcentowanie wymiaru życia Kościoła, w którym każdy z nas ma swoje zadanie – mówił metropolita warmiński.

Medale „Prodesse Suso” otrzymali:

  • Lech Borucki – długoletni katecheta, nadzwyczajny szafarz Komunii św. i działacz charytatywny w rzymskokatolickiej parafii św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Nidzicy;
  • Monika Leonowicz – długoletnia działaczka charytatywna w rzymskokatolickiej parafii św. Jakuba Apostoła w Olsztynie;
  • Barbara Wiktorowicz – długoletnia pracowniczka w rzymskokatolickiej parafii św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Nidzicy;
  • Michał Worobiec – długoletni kościelny w rzymskokatolickiej parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kandytach;
  • Zenon Złakowski – długoletni działacz Akcji Katolickiej w archidiecezji warmińskiej, zaangażowany w diecezjalnych mediach katolickich, ewangelizację i obronę życia poczętego.

Medal „Prodesse Auso” („Temu, który odważył się dobrze czynić”) został ustanowiony dekretem metropolity warmińskiego 30 listopada 2003 roku. Przyznaje się go dla uznania postawy moralnej i społecznej oraz zaangażowania na rzecz ewangelizacji, kultury chrześcijańskiej, obrony życia poczętego, sztuki i zabytków sakralnych, dobroczynności, edukacji i wychowania chrześcijańskiego oraz praw człowieka.

Medal ma kształt koła, na awersie znajdują się wizerunek św. Andrzeja, głównego patrona archidiecezji warmińskiej, i napis: „Prodesse Auso”, a na rewersie – Baranek, herb archidiecezji warmińskiej, oraz napis: „Sancta Warmia”.

BRAK KOMENTARZY