Wójt Gminy Świątki z absolutorium

0
3325
Pamiątkowe zdjęcie z sołtysami rozpoczynajacymi nowa kadencję

Radni Gminy Świątki na ostatniej sesji jednomyślnie udzielili absolutorium wójtowi Sławomirowi Kowalczykowi za realizację budżetu w 2018 roku.

-Myślę, że radni doceniają moją pracę, widzą, że gmina cały czas się rozwija, zyskuje środki zewnętrzne, staram się rozwiązywać mniejsze i większe problemy mieszkańców –  mówi wójt Sławomir Kowalczyk. Ubiegłoroczny budżet był bardzo trudny, zresztą, jest tak, od kiedy pełnię funkcję włodarza gminy. Cały czas pozyskujemy środki zewnętrzne, a wiadomo, że na realizację programów potrzeba także wkładu własnego. Chciałoby się wykorzystać wszystkie dotacje, ale niestety, musimy wybierać. Staramy się realizować w pierwszej kolejności te inwestycje, które mają dofinansowanie zewnętrzne i są społecznie użyteczne, jak wodociągi lub  przynoszą oszczędności, tak jak  instalacja fotowoltaiczna. Tegoroczny budżet jest na półmetku realizacji. W tym roku gmina również zdecydowała się na rozpoczęcie wielu inwestycji. Obecnie  została już podpisana umowa na przebudowę byłej siedziby Biblioteki Publicznej, gdzie zostaną urządzone garaże dla OSP Świątki. Drużyna strażacka  zostanie zaopatrzona w nowe  wozy bojowe.  W chwili obecnej organizowane są przetargi  na budowę małych obwodnic w Świątkach i drogi rolniczej w Brzydowie. Gmina otrzymała pozytywną decyzję o dofinansowaniu otwartej strefy aktywności w Różynce.

Fotorelacja 

BRAK KOMENTARZY