Wojewoda upamiętnia Kopernika

0
259

Z okazji 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika oraz 480. rocznicy jego śmierci, 2023 został ustanowiony Rokiem Mikołaja Kopernika. Z tej okazji na ścianie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego zawisł baner z podobizną słynnego astronoma, związanego z naszym regionem. 

Mikołaj Kopernik urodził się w Toruniu 19 lutego 1473 r, studiował w Krakowie, Bolonii i Padwie. Na Warmii spędził ponad połowę swojego życia. W katedrze fromborskiej znajduje się jego grób. Warmia była też regionem, któremu Kopernik w nieoceniony sposób zasłużył się w sferze m.in. gospodarczej czy politycznej. Tu sformułował teorię pieniądza, a przede wszystkim stworzył fundamentalne dla światowej nauki dzieło De revolutionibus.

W dominium warmińskim osiadł w 1503 roku, a biskup Łukasz Watzenrode i kapituła fromborska powierzali mu ważne stanowiska administracyjne. Cechowała go troska o gospodarkę, rolnictwo, szacunek dla krajobrazu przyrodniczego, a przede wszystkim gotowość do pomagania ludziom odbudowującym gospodarstwa ze zniszczeń wojennych. We współpracy z biskupem Maurycym Ferberem opracował reformę ustroju dominium, a jako ceniony lekarz przychodził z pomocą każdemu, kto jej potrzebował.

Wydarzeniem kształtującym historię Warmii, a także jednoznacznie potwierdzającym wierność wobec króla polskiego, był udział Mikołaja Kopernika w wojnie z Krzyżakami, kiedy w 1521 roku stanął na czele obrony powierzonej mu rezydencji: Zamku Kapituły Warmińskiej i miasta Olsztyna. Dawał tym samym świadectwo, że można na nim polegać zarówno w czasie wojny, jak i pokoju. To właśnie z tego czasu pochodzą cytowane do dziś słowa astronoma: „Nie ma obowiązków większych nad obowiązek względem ojczyzny, dla której nawet życie należy poświęcić”.

Mikołaj Kopernik zmarł 24 maja 1543 r. Projekt baneru wykonał Wojciech Korkuć.

BRAK KOMENTARZY