Wojewoda podpisał umowy z samorządowcami na dofinansowanie inwestycji drogowych

0
154

W Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie wojewoda Artur Chojecki podpisał umowy z samorządowcami z regionu na dofinansowanie inwestycji drogowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Powiat Kętrzyński: 3 232 828,75 zł

– Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1737N Dr. nr 1618N-Koczarki-Krzyżany (km 0+000 do km 2+006),

– Poprawa Parametrów techniczno – użytkowych drogi powiatowej nr 1735N na odcinku Nakomiady – Godzikowo,

– Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1737N Dr. nr 1618N-Koczarki-Krzyżany (km 2+715 do km 3+206);

Gmina Banie Mazurskie: 326 842,80 zł

– Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Żabin;

Gmina Dąbrówno: 668 706,79 zł

– Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzeźno Mazurskie na terenie Gminy Dąbrówno;

Gmina Dobre Miasto: 814 067,40 zł

– Przebudowa ulicy Gałczyńskiego w Dobrym Mieście,

– Przebudowa ulicy M. Kajki w Dobrym Mieście;

Gmina Ełk: 634 250,00 zł

– Budowa drogi gminnej nr 177049N ul. Słoneczna w miejscowości Straduny;

Gmina Miasto Ełk: 470 315,02 zł

– Budowa ulicy św. Wojciecha w Ełku;

Gmina Gietrzwałd: 535 465,13 zł

– Budowa drogi w Unieszewie na odcinku od drogi powiatowej nr 1370N Tomaszkowo – Gietrzwałd (obok stacji PKP) do rozwidlenia dróg (styk działek drogowych: nr 135, 145) ;

Gmina Kalinowo: 845 785,66 zł

– Przebudowa drogi w Mazurowie,

– Remont drogi gminnej nr 179009N Kalinowo-Kolonia na odcinku ul. Sportowej i ul. Polnej;

Gmina Nidzica: 3 239 609,00 zł

– Budowa drogi gminnej od ul. Działdowskiej do drogi wojewódzkiej nr 538 wraz z odwodnieniem i oświetleniem, przebudowa istniejących sieci: wod-kan, gazowej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej oraz budową skrzyżowania w km 117+753,76 drogi wojewódzkiej nr 538;

Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie: 3 454 020,00 zł

– Budowa ulicy Sadowej w Nowym Mieście Lubawskim;

Gmina Olecko: 268 270,99 zł

– Budowa odcinka drogi gminnej Nr 141008N w Jaśkach dł. 0,424 km od drogi powiatowej 1814N do działki 43 z przepustem na działce Nr 40/6;

Gmina Orzysz: 755 815,63 zł

– Przebudowa dróg gminnych: : ul. Słoneczna, ul. Klonowa, ul. Kwiatowa w m. Orzysz.

Gmina Pasym: 799 491,17 zł

– Budowa drogi gminnej w miejscowości Grom;

Gmina Prostki: 1 656 371,64 zł

– Przebudowa drogi gminnej Rożyńsk Wielki – Bzury;

Gmina Sępopol: 490 875,26 zł

– Przebudowa drogi położonej na działkach nr 15-309, 15-287/4 wraz z przebudową mostu na rzece Mamlak w miejscowości Lwowiec, gmina Sępopol;

Gmina Stawiguda: 1 997 000,00 zł

– Budowa ulicy Zachodniej w Jarotach;

Gmina Świętajno (powiat szczycieński): 6 323 147,04 zł

– Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504N na odcinku Kolonia – Spychowo od km 6+190 do km 11+505;

Gmina Wieliczki: 408 077,25 zł

– Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 142034N droga pow. Nr 1909 – Nowy Młyn od km 0+000 do km  0+730,0 Gmina Wieliczki, powiat olecki;

Łącznie samorządy otrzymały kwotę: 26 920 939,53 zł

BRAK KOMENTARZY