Wojewoda nagrodził pracowników socjalnych związanych z województwem warmińsko-mazurskim

0
284
Wspólne zdjęcie zakończyło oficjalną część gali

Artur Chojecki, wojewoda warmińsko-mazurski, podczas specjalnej gali, wręczył nagrody Amicus Bonus, dla pracowników socjalnych.

Nagroda Amicus Bonus ustanowiona została w roku 2007 przez ówczesnego wojewodę warmińsko-mazurskiego, Annę Szyszkę. Każdego roku z okazji Dnia Pracownika Socjalnego przyznawane są 2 statuetki w kategorii indywidualnej i zespołowej oraz medale i wyróżnienia.

– Jest to jedyna taka nagroda z zakresu kompetencji wojewody, która jest przeznaczona, z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, dla osób, które w sposób szczególny są zaangażowane w swoją pracę i wyróżniają się kreatywnością, a także empatią i wrażliwością na potrzeby osób najbardziej potrzebujących wsparcia. Te osoby każdego dnia świadczą pomoc i odpowiadają na potrzeby innych ludzi – powiedział wojewoda Artur Chojecki.

W tym roku statuetki Amicus Bonus otrzymali: 

  • Krystyna Grzybicka: Od 20 lat pełni funkcję Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Elblągu.
  • Elżbieta Bojanowska: w 2015 roku objęła stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Obecnie pełni funkcję dyrektora Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych.
  • Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek, prowadzących  w Ełku “Tęczowy Dom”, kompleksowy ośrodek dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży.

Medale i listy gratulacyjne otrzymali: Małgorzata Dunajska (dyrektor PCPR w Braniewie), Teresa Jaślan (kierownik ŚDS w Kowalach Oleckich), Janusz Kolasiński (DPS “Krokus” we Władysławowie), GOPS w Łukcie, ŚDS w Jegłowniku, Elżbieta Skaskiewicz (dyrektor MOPS w Olsztynku), Zenon Ryszard Kastrau (kierownik ŚDS “Bratek” w Ostródzie), Krzysztof Piechocki (kierownik PŚDS w Nowym Mieście Lubawskim), Cecylia Bąbel ( emerytowany pracownik DPS w Grazymach) i Tadeusz Modzelewski (emerytowany dyrektor PCPR w Działdowie).

Przed galą, wojewoda Artur Chojecki spotkał się także z pracownikami pomocy socjalnej, którzy w tym roku zostali nagrodzeni i wyróżnieni przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Takie wyróżnienie i nagrody otrzymali:

  • Teresa Nowacka, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach.
  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim za projekt socjalny “POWER MAMA”.
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie za projekt pt. Senior – junior – łączymy pokolenia.

Praca w pomocy społecznej wymaga powołania. Musimy to kochać, lubić i czuć,a wtedy to nasze zmęczenie będzie się przekładać na szczęście. Najbardziej wyróżnieni czujemy się wtedy, kiedy słyszymy słowo “dziękuje”, od osoby, której udzieliło się pomocy. Nie wyobrażam sobie pracy, jako pracownik społeczny, jeżeli nie ma w nas tego człowieczeństwa. My jesteśmy po to, żeby korzystając również, ze swojej wiedzy i kompetencji pomagać innym ludziom – powiedziała Teresa Nowacka, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach.

Fotorelacja:

BRAK KOMENTARZY