Wizyta funkcjonariuszy w ramach projektu Focal Point

0
1537

26 czerwca w Placówce Straży Granicznej w Grzechotkach zakończyła  się 2-miesięczna wizyta oficera z Holandii.

Agencja Frontex w ramach projektu „Focal Point Granice Lądowe” oddelegowała oficera Straży Granicznej Holandii do pełnienia służby na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej z Federacją Rosyjską.

Oficer goszczący z Holandii brał czynny udział w odprawie granicznej osób i pojazdów. Wraz z funkcjonariuszami Straży Granicznej z PSG w Grzechotkach realizował zadania z zakresu odprawy granicznej, w szczególności dokumentów podróży, tytułów pobytowych oraz przedstawionych do kontroli dokumentów uprawniających do kierowania pojazdem (prawa jazdy, dowody rejestracyjne, ubezpieczenia).

Ponadto w W-MOSG w maju i czerwcu przebywało 3 oficerów: z Portugalii (PSG w Grzechotkach), Litwy i Łotwy (PSG w Bezledach). Obecnie PSG w Bezledach gości funkcjonariusza z Litwy.

W ramach wizyty goście poznali infrastrukturę dwóch największych przejść granicznych na lądowej granicy z obwodem kaliningradzkim, w Grzechotkach i Bezledach. Oficerom zaprezentowano między innymi procedury kontroli granicznej oraz omówiono specyfikę przekraczania granicy państwowej w ramach międzynarodowej umowy o małym ruchu granicznym.

W trakcie wspólnych służb funkcjonariusze zatrzymali pojazdy pochodzące z przestępstwa oraz ujawnili sfałszowane dokumenty.

BRAK KOMENTARZY