Wielkie oszustwo na szkodę UWM

0
746

Prokurator Okręgowy w Olsztynie na wniosek Delegatury CBA w Białymstoku przedstawił trzem zatrzymanym osobom zarzuty kierowania, bądź udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, dokonania oszustwa na szkodę UWM w Olsztynie i prania brudnych pieniędzy.

Jak wynika z zebranego materiału dowodowego, na podstawie wyników kontroli przeprowadzonej w latach 2018-2019 przez funkcjonariuszy z Wydziału Postępowań Kontrolnych Delegatury CBA w Białymstoku, w kwietniu 2020r. Prokurator Okręgowy w Olsztynie wszczął śledztwo w sprawie dostarczenia na rzecz UWM w Olsztynie wysokospecjalistycznego oprogramowania do dystrybucji różnego rodzaju informacji. Osoby reprezentujące podmioty gospodarcze realizujące zamówienie wprowadziły w błąd zamawiającego co do wartości dostarczonego oprogramowania, wyłudzając w końcowym efekcie mienie wielkiej wartości w kwocie co najmniej 1,3 mln. zł. Ponadto w celu ukrycia osiągniętych korzyści, cześć mienia w kwocie 300.000zł została przelana na zagraniczne konto spółki założonej na Cyprze.
W związku z tym Ireneuszowi I. przedstawiono zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą oraz wyłudzenia mienia wielkiej wartości, Dominikowi D. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i prania brudnych pieniędzy, Patrycji O. i Anecie P. zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i wyłudzenia mienia wielkiej wartości, a nadto Patrycji O. prania brudnych pieniędzy.
Wszystkie te osoby przesłuchane w charakterze podejrzanych nie przyznały się do dokonania zarzucanych im przestępstw i złożyły obszerne wyjaśnienia. Wobec wymienionych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym. min. poręczenia majątkowe. Za popełnione przestępstwa, w zależności od przyjętej kwalifikacji czynów, podejrzanym grożą kary pozbawienia wolności do 8 lub 10 lat.

BRAK KOMENTARZY