Wielka pętla zostanie wybudowana w powiecie olsztyńskim

0
274

Decyzja radnych gminy Barczewo ostatecznie przesądziła o losach największej inwestycji drogowej Powiatu olsztyńskiego – przebudowy 27 kilometrów dróg powiatowych łączących drogę krajową nr 51 w Spręcowie (gm. Dywity) z drogą krajową nr 16 w Barczewie.

Podczas niedawnej nadzwyczajnej sesji Rada Miejska w Barczewie podjęła decyzję o przystąpieniu do realizacji tzw. wielkiej pętli, przeznaczając na ten cel 3,8 mln zł. Swój udział w tym przedsięwzięciu – 6 mln zł. Gmina Dywity zabezpieczyła już w grudniu w tegorocznym budżecie.

– Mamy potrzebne pieniądze i mam nadzieję, że już niedługo ruszymy z pracami – mówi Andrzej Abako, starosta olsztyński.

Cała inwestycja będzie kosztować ponad 47 mln zł z czego Powiat Olsztyński pozyskał 25 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa warmińsko-mazurskiego w trybie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT Olsztyn). Ideą ZIT jest współpraca samorządów na rzecz wspólnego rozwiązywania problemów. Dlatego dofinansowane projekty nie mogą być oderwanymi od siebie, punktowymi inwestycjami – muszą tworzyć funkcjonalną całość.

Stąd też reszta środków – 22 mln zł pochodzi z budżetów Powiatu Olsztyńskiego, Gmin Dywity oraz Barczewo. Tę ostatnią zadeklarował wesprzeć finansowo kwotą 1 mln zł także lokalny przedsiębiorca.

– Koszty tego przedsięwzięcia są spore, więc „montaż finansowy”, jaki musieliśmy przeprowadzić, nie był łatwy, bo wymaga sporych wyrzeczeń ze strony naszych samorządów. Ale wszyscy widzimy korzyści, jakie dla społeczności lokalnych, gmin i całego powiatu niesie ta inwestycja. Rozwój infrastruktury transportowej to podstawa dla ożywienia gospodarczego regionu dzięki uruchomieniu nowych terenów inwestycyjnych, poprawie komunikacji publicznej czy tylko ułatwieniu życia mieszkańcom – dodaje A. Abako.

Planowane prace na trasie: DK 51 Spręcowo przez Sętal, Nowe Włóki, sołectwo Tuławki, sołectwo Gady, krzyżówki barczewskie, Barczewko do DK16 w Barczewie zostały podzielone na dwa etapy, które realizowane będą przez wybrane w przetargu firmy drogowe. Ten, w związku z koniecznością aktualizacji kosztorysu inwestorskiego oraz rozłożeniem finansowania tej inwestycji na trzy lata, ogłoszony zostanie do końca marca.

Dlatego wykonawcy pojawią się na placu budowy najprawdopodobniej w drugiej połowie roku. Modernizacja ma się zakończyć do 2022 roku.

BRAK KOMENTARZY