Większe wsparcie seniorów

0
469

W stolicy regionu samorząd, jak i organizacje pozarządowe realizują na rzecz seniorów szereg działań. Teraz ten wachlarz pomocy zostanie jeszcze bardziej rozszerzony.

Olsztyńscy radni zdecydowali w środę (30 marca) o wprowadzeniu programu osłonowego skierowanego do osób starszych z terenu naszego miasta. To odpowiedź na wyzwania wynikające ze zmian w strukturze demograficznej także stolicy Warmii i Mazur.

Program skierowany jest do 65-latków i starszych. Tych – jak wynika z danych statystycznych za 2021 rok – wśród mieszkających w Olsztynie jest niemal 22 proc. Natomiast spośród wszystkich korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie – 16,5 proc.

– Program skierowany jest do seniorów, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia – mówi dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Elżbieta Skaskiewicz. – Ale także do prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są jednak w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Przedsięwzięcie ma być realizowane w dwóch modułach. Pierwszy dotyczy wsparcia w zakresie pomocy sąsiedzkiej oraz wolontariuszy. Drugi natomiast koncentruje się na poprawie bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania przez dostęp do tzw. “opieki na odległość”, czyli teleopieki.

Wśród szeregu zadań, pierwsza propozycja zakłada uruchomienie wolontariatu w zakresie wspólnego spędzania czasu z seniorami, np. spacery, rozmowy, wspólne sporządzanie posiłków, zakupy. Ma być też wsparciem w dostępie do opieki zdrowotnej. Drugie natomiast – teleopieka – jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami czasowo lub stale wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To system przywoławczy, który działa 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu i zapewnia natychmiastową pomoc osobie zgłaszającej. W sytuacji zagrożenia, jak np. upadek, awaria czy pożar – wystarczy nacisnąć przycisk alarmowy znajdujący się na opasce aby w ciągu kilku sekund połączyć się ze stale gotową do interwencji centralą.

– Programem ma zostać objętych w 2022 roku łącznie 200 seniorów, po 100 w każdym module – informuje dyrektor Skaskiewicz. – Jeśli brakowałoby chętnych w jednym z nich, możliwe jest zwiększenie liczby uczestników drugiego.

W 2021 roku bezpłatną teleopiekę zapewniono 45 osobom, natomiast wsparciem wolontariuszy objęto 26 starszych olsztynian.

BRAK KOMENTARZY