Więcej zbóż, mniej owoców. GUS oszacował tegoroczne zbiory

0
652

Wyniki wstępnego szacunku produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych w 2019 r. przedstawiają się następująco:

  • zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wstępnie szacuje się na około 24,6 mln t, tj. o około 8% więcej od zbiorów ubiegłorocznych;
  • zbiory rzepaku i rzepiku ocenia się na około 2,3 mln t, tj. o około 4% więcej od zbiorów ubiegłorocznych;
  • produkcję warzyw gruntowych ocenia się na niespełna 3,8 mln t, tj. o blisko 9% mniej od roku poprzedniego;
  • przewiduje się, że zbiory owoców z drzew będą o ok. 25% niższe od rekordowych ubiegłorocznych i wyniosą niespełna 3,4 mln t;
  • produkcję owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych szacuje się na niespełna 0,5 mln t, tj. o blisko 20% mniej od zbiorów 2018 r.

Najsilniejszy spadek produkcji zostanie odnotowany w przypadku owoców, które wyniosą ok. 3,9 mln ton wobec rekordowych 5,1 mln ton w 2018 r. (spadek o ok. 24% r/r). Zmniejszenie zbiorów zostanie odnotowane zarówno w przypadków owoców z drzew (spadek o ok. 25% r/r) jak i owoców z krzewów i plantacji jagodowych (spadek o ok. 20% r/r) – zauważają eksperci Credit Agricole.

Znaczące obniżenie zbiorów szacowane jest także w przypadku warzyw gruntowych (spadek o ok. 9% r/r). Tym samym ich zbiory będą wyraźnie niższe od bardzo słabych ubiegłorocznych zbiorów. Najsilniej obniżą się zbiory buraków (o ok. 12%), kapusty (o ok. 11%) oraz ogórków (o ok. 10%) – wyliczają eksperci bankowi.

Wzrost produkcji prognozowany jest natomiast w przypadku podstawowych zbóż i mieszanek zbożowych (wzrost o ok. 8%), co będzie efektem wyższych zbiorów zarówno zbóż ozimych jak i jarych.

– Pomimo wzrostu, wielkość zbiorów ukształtuje się poniżej średniej wieloletniej. Wyższa produkcja prognozowana jest także w przypadku rzepaku i rzepiku (wzrost o ok. 4%) – oceniają analitycy Credit Agricole.

Niekorzystny wpływ na kształtowanie się produkcji roślinnej w bieżącym roku miały przede wszystkim:

  • wyjątkowo wysokie temperatury powietrza w czerwcu, znacznie przekraczające normy wieloletnie, które przy niewielkich opadach deszczu doprowadziły do nadmiernego przesuszenia wierzchniej warstwy gruntu i szybszego dojrzewania zbóż oraz rzepaku i rzepiku, ograniczając jednocześnie ich potencjał produkcyjny;
  • lokalnie występujące w czerwcu ekstremalne zjawiska klimatyczne, tj. burze, gradobicia i nawałnice połączone z silnym wiatrem;
  • niedobór opadów deszczu w kwietniu hamujący wzrost i rozwój roślin,

Korzystnie natomiast wpłynęły:

  • niewielkie straty zimowe zbóż ozimych (zaorano jedynie 0,1% zasianej powierzchni zbóż ozimych);
  • nieco lepszy od ubiegłorocznego stan zasiewów zbóż ozimych wiosną 2019 r.;

GUS ocenia, że powierzchnia uprawy ziemniaków będzie nieco wyższa od ubiegłorocznej i wyniesie ponad 0,3 mln ha.

–  Uwzględniając dotychczasowy przebieg warunków meteorologicznych i czynników wpływających na możliwości plonotwórcze ziemniaków można wnioskować, że plony i zbiory ziemniaków w bieżącym roku będą niższe od ubiegłorocznych, jednak ostatecznie zależeć one będą od dalszego przebiegu pogody – czytamy w raporcie GUS.

Z kolei jeśli chodzi o buraki cukrowe, GUS szacuje, że powierzchnia ich uprawy wyniesie ponad 0,2 mln ha i będzie zbliżona do ubiegłorocznej. Z kolei obsada roślin na większości plantacji jest niższa od ubiegłorocznej i wynosi ok. 94 tys./ha. Ale w połowie lipca stan plantacji buraków cukrowych był dobry.

źródło: AgroNews

BRAK KOMENTARZY