Więcej stacji meteo w regionie

0
97

Samorząd województwa uruchamia dotacje na wzmocnienie monitoringu suszy rolniczej. 

Ideą konkursu jest zagęszczenie sieci stacji meteorologicznych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Pozyskiwane z nich dane poza bieżącym wykorzystaniem lokalnym, będą stanowiły uzupełnienie krajowej sieci stacji meteorologicznych, które pracują w Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej obsługiwanym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. – Inicjatywa monitoringu obszarów szczególnie narażonych na suszę, jest bardzo ważna głównie z punktu widzenia prowadzenia działalności rolniczej – przyznaje Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. – Dane przesyłane z gmin i powiatów objętych obserwacją, pozwolą na rzetelną ocenę zagrożenia oraz merytoryczne wsparcie w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych, a co za tym idzie także starania się o ewentualne odszkodowania. Chcemy wspierać zagęszczenie sieci stacji meteorologicznych w naszym regionie, w którym niestety coraz częściej spotykamy się z lokalnymi niedoborami wody, związanymi głównie z globalnymi zmianami klimatycznymi.

Finansowe wsparcie jest skierowane do samorządów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz powiatów (za wyjątkiem miast na prawach powiatu). Należy je przeznaczyć na zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem ogródka meteorologicznego. Dotacja wynosi do 75% kosztów kwalifikowanych zadania i nie może przekroczyć 50 tys. zł. Wnioski należy składać do 16 lipca 2021 roku. Składane zgłoszenie dotyczy zadania, którego zakończenie nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2021 roku. Wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek na realizację jednej inicjatywy.

Rozstrzygnięcia zarządu województwa trafią następnie pod głosowanie radnych sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ