Wiceprezesi Sądu Rejonowego w Olsztynie złożyli rezygnację

0
180

Wiceprezesi Sądu Rejonowego w Olsztynie – sędzia Anna Szczepańska i sędzia Krzysztof Krygielski – w dniu 4 grudnia 2019 r. złożyli rezygnację z pełnionej funkcji.

W odpowiedzi na liczne zapytania prasowe informuję, że w dniu 4 grudnia 2019 r. Wiceprezesi Sądu Rejonowego w Olsztynie – Sędzia Sądu Rejonowego Anna Szczepańska oraz Sędzia Sądu Rejonowego Krzysztof Krygielski – na podstawie art. 27 § 1 pkt 4 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych na ręce Prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie sędziego Macieja Nawackiego złożyli rezygnację z zajmowanego stanowiska bez podania przyczyny takiej decyzji – powiedział Olgierd Dąbrowski-Żegalski, Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie.

Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych w przypadku złożenia przez wiceprezesów sądu rezygnacji z pełnionej funkcji w toku kadencji, ich odwołanie następuje w wyniku decyzji Ministra Sprawiedliwości bez zasięgnięcia opinii kolegium właściwego sądu, a w tym konkretnym wypadku Kolegium  Sądu Okręgowego w Olsztynie.

BRAK KOMENTARZY