Wernisaż wystawy „Czasopisma polskojęzyczne na Warmii i Mazurach przed rokiem 1945”

0
163

w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, w holu przy sali 52 otwarta została wystawa „Czasopisma polskojęzyczne na Warmii i Mazurach przed rokiem 1945”. 

XIX w. to czas rewolucji przemysłowej, która bez wątpienia wpłynęła na rozwój masowego drukarstwa. Z drugiej strony istniało realne zapotrzebowanie na słowo drukowane nowego społeczeństwa, ukształtowanego przez postęp cywilizacyjny. Wiek XIX to także czas intensyfikacji nacjonalizmów i emancypacji narodowej, co wyznaczało prasie polskiej zupełnie nowe zadania.

Na Warmii i Mazurach jej rolą było głównie kształtowanie postaw narodowych wśród Mazurów oraz Warmiaków, nad którymi w XIX w. zawisło widmo germanizacji. Stąd rola polskiej prasy na terenie pruskiej prowincji była nieoceniona. Na jej łamach poruszano m.in. problemy narodowościowe w pruskiej prowincji, tematy tradycji narodowych polskich ewangelików na Mazurach, a okres plebiscytu przyniósł wzmożone zainteresowanie problemami Warmii i Mazur.

Otwarcia wystawy dokonali: Agnieszka Warakomska-Poczobutt – Dyrektor Biura Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, dr Jerzy Kiełbik – Dyrektor Instytutu Północnego im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie, Krzysztof Marek Nowacki – Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty oraz dr Jan Chłosta, który udzielał konsultacji merytorycznych przy tworzeniu wystawy.

BRAK KOMENTARZY