Według Kuratorium Oświaty, egzaminy gimnazjalne w województwie warmińsko-mazurskim powinny się odbyć

0
726
Od prawej: Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, Krzysztof Marek Nowacki i wicekurator Wojciech Cybulski

Kuratorium Oświaty w Olsztynie poinformowało, że na ten moment, nie ma informacji, że w którejkolwiek szkole na terenie województwa warmińsko-mazurskiego egzamin gimnazjalny się nie odbędzie.

Jeszcze przed strajkiem 85% dyrektorów poinformowało kuratorium, że egzamin na pewno przeprowadzą. Kurator Krzysztof Marek Nowacki, pomimo tego zwrócił się z apelem do nauczycieli- Chcę się zwrócić z apelem do moich koleżanek i kolegów, którzy częściowo podjęli akcję strajkową w swoich placówkach, o rozważanie zawieszenia tej akcji na czas egzaminów gimnazjalnych.

Apel wystosował także wicekurator Wojciech Cybulski– Chciałbym się zwrócić do wszystkich osób, które mają wykształcenie pedagogiczne, aby zgłaszały się do naszej bazy danych, żeby ewentualnie wesprzeć dyrektorów szkół, podczas organizacji zespołów nadzorujących egzamin. W tej bazie mamy już 174 osoby.

Pomimo dużej skali strajku egzaminy mają się odbyć- Dzisiaj do szkół docierają testy egzaminacyjne. Nie mamy żadnych pewnych informacji, odnośnie tego, że w jakiejś szkole egzamin może się nie odbyć. Jesteśmy w kontakcie z każdym dyrektorem szkoły podstawowej i gimnazjum i będziemy mieli pełny obraz, tego jaka jest sytuacja. Jeżeli dyrektor zgłosi nam, że ma problem ze skonstruowaniem zespołu nadzorującego egzamin, to my wtedy będziemy się starali uruchomić korpus wsparcia dla uczniów – dodał Wojciech Cybulski.

W kilku gminach województwa warmińsko-mazurskiego dojdzie do sytuacji, że uczniowie z dwóch czy trzech szkół zbiorą się w jednej placówce i wspólnie napiszą egzamin. Jeżeli natomiast dojdzie jednak do sytuacji, że egzamin w dniu jutrzejszym się nie odbędzie z powodu strajku nauczycieli, to wtedy sytuacja bardzo się skomplikuje, ponieważ w prawie oświatowym, nie ma zapisu mówiącego o tym, co zrobić w takiej sytuacji. Jedynym rozwiązaniem bedzie organizacja tego egzaminu, w innym terminie.

Wracając jeszcze do samego strajku, to według Kuratorium Oświaty w Olsztynie, w 38% placówek na terenie województwa warmińsko-mazurskiego odbywa się strajk, a 64 placówki zawiesiły zajęcia. Najwięcej placówek, w których zawieszono zajęcia znajduje się w Olsztynie ( 44 placówki).

Fotorelacja:

BRAK KOMENTARZY