Wchodzą w życie nowe zasady i ograniczenia

0
53

Od soboty, 28 listopada wprowadzone zostają nowe zasady i ograniczenia. W ścisłym reżimie sanitarnym otwarte zostają sklepy w galeriach.

Przemieszczanie się

– dystans 1,5 m od innych osób;

– ograniczenia w przemieszczaniu się dzieci i młodzieży poniżej 16. roku życia. Od poniedziałku do piątku (w dni nauki szkolnej) w godz. 8:00–16:00 mogą poruszać się jedynie z rodzicem lub opiekunem prawnym.

Przywrócenie usług w galeriach handlowych

– Od 28 listopada 2020 r. funkcjonować będą sklepy i usługi w galeriach i parkach handlowych w ścisłym reżimie sanitarnym. Wyjątek stanowi działalność sal zabaw. W sklepach, galeriach handlowych i placówkach pocztowych będzie obowiązywał limit osób: 1 os. na 10 m2 w przypadku obiektów nie większych niż 100 m2, 1 os. na 15 m2 w przypadku obiektów większych niż 100 m2.

– Nadal będą obwiązywać godziny dla seniora – od poniedziałku do piątku w godz. 10– 12.

– W wigilię, 24 grudnia, nie będą obowiązywały godziny dla seniora.

Gastronomia

– wyłącznie działanie „na wynos” i „na dowóz”.

Salony fryzjerskie i kosmetyczne

– funkcjonowanie w reżimie sanitarnym – co najmniej 1,5 m odległości między stanowiskami oraz nie więcej niż 1 osoba na 1 stanowisko obsługi z wyjątkiem obsługi.

Biblioteki publiczne i naukowe

– możliwość prowadzenia działalności przy zachowaniu limitu 1 osoby na 15 m2 powierzchni przeznaczonej do udostępniania zbiorów.

Komunikacja zbiorowa

– ograniczenia liczby osób w transporcie publicznym: 50% liczby miejsc siedzących albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

Kult religijny

ograniczenie liczby osób w kościołach – maksymalnie 1 osoba na 15m2; obowiązek zachowania odległości minimum 1,5 m od innych osób oraz zakrywania nosa i ust.

Zgromadzenia i spotkania

– w zgromadzeniu może uczestniczyć maksymalnie 5 osób, przy czym odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m;

– imprezy organizowane w domu – z udziałem maksymalnie 5 osób (do tego limitu nie wliczamy osoby zapraszającej na imprezę oraz osób, które wspólnie mieszkają lub gospodarują z tą osobą).

Współzawodnictwo i wydarzenia sportowe

– możliwe wyłącznie bez udziału publiczności.

Działalności zawieszone

Wydarzenia kulturalne i kina – z wyjątkiem działań niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych, takich jak próby i ćwiczenia, nagrań fonograficznych i audiowizualnych i wydarzeń transmitowanych za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – bez udziału publiczności.

Hotele – z wyjątkiem gości przebywających w podróży służbowej, sportowców, personelu medycznego oraz pacjentów i ich opiekunów.

Targi i wydarzenia – wyłączenie w formie on-line.

Wesela, komunie i konsolacje

Parki rozrywki

Siłownie, kluby fitness i aquaparki

Dyskoteki i kluby nocne

 

BRAK KOMENTARZY